Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Acces liber la informaţii despre averea persoanelor cu funcţii publice

Iniţiativa civică pentru integritatea în serviciul public (ICISP) lansează pagina web „Venituri, proprietăţi şi interese declarate de persoane publice” (www.avere.promis.md) cu susţinerea financiară a Programului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova. Pagina are drept scop asigurarea accesului liber şi permanent la informaţii privind veniturile, proprietăţile şi interesele persoanelor cu funcţii de demnitate publică.

Pagina web www.avere.promis.md a fost elaborată de Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi va fi gestionată în continuare de o echipă de experţi din cadrul ADEPT.

Necesitatea acestui proiect reiese din caracterul sporadic şi inconsistent al declaraţiilor de venit publicate în prezent pe paginile web ale autorităţilor publice, şi urmăreşte intensificarea controlului public asupra integrităţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică, sporirea eficienţei mecanismului de control şi verificare a declaraţiilor privind veniturile, proprietăţile şi interesele demnitarilor.

La prima etapă a proiectului se doreşte prezentarea veniturilor şi averilor acumulate de deputaţi, membrii cabinetului de miniştri, Preşedintele RM, directori ai autorităţilor aflate sub control parlamentar, procurori, preşedinţi şi vicepreşedinţi ai Curţilor de Apel, judecătorii de la Curtea Supremă de Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii şi alţii în perioada 2009 – 2013. Vizitatorii paginii web pot vizualiza grafic şi numeric veniturile încasate în ultimii 5 ani de fiecare demnitar monitorizat; o prezentare grafică a evoluţiei valorii bunurilor mobile şi imobile achiziţionate în ultimii ani; dar şi care sunt activele financiare ale demnitarului, inclusiv conturile bancare, împrumuturile, investiţiile directe etc.

În cazul identificării unor incoerenţe sau a constatării unor conflicte de interese ascunse în declaraţiile de interese ale persoanelor supuse dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, sau în cazul constatării unor diferenţe vădite între veniturile încasate pe parcursul exercitării funcţiei şi proprietatea dobîndită în aceeaşi perioadă, Iniţiativa civică pentru Integritate în Serviciul Public va investiga suplimentar situaţia şi va sesiza organele abilitate.

Aplicaţia web www.avere.promis.md va constitui o sursă foarte bună pentru documentarea şi demararea unor investigaţii jurnalistice şi altor materiale de presă.

Oferind acces liber şi permanent la informaţii sintetizate despre veniturile, proprietăţile şi interesele oficialilor publici, proiectul îşi propune să contribuie la creşterea interesului cetăţenilor asupra subiectului corupţiei în rândul demnitarilor, a îmbogăţirilor ilicite şi a traficului de influenţă şi respectiv va conduce la exercitarea unui control public mai riguros asupra integrităţii demnitarilor şi la impulsionarea transparentizării acestui proces din partea autorităţilor.

Iniţiativa Civică pentru Integritatea în Serviciul Public a fost lansată de cinci organizaţii neguvernamentale: Fundaţia Soros-Moldova, Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC), Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT) şi Centrul Investigaţii Jurnalistice (CIN). Organizaţiile îşi propun să sporească controlul asupra integrităţii persoanelor care deţin funcţii de conducere în instituţiile publice, monitorizând eficienţa mecanismului de verificare a averilor şi intereselor acestora.