Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Capacitatea de cercetare a universităților, captivă a unui sistem anacronic

În Republica Moldova activează aproximativ 3600 de cercetători. Peste 70 la sută dintre aceștia lucrează în instituțiile de cercetare publice, 18% - instituțiile de învățământ superior și 11% - sectorul privat. Cheltuielile pentru fiecare cercetător constituie puțin peste 9 mii de Euro; media europeană depășește 150 de mii Euro. În raport cu România sau Rusia, țara noastră alocă de 3 ori mai puține mijloace financiare per cercetător. Datele sunt relevate de studiul „Evaluarea capacității de cercetare a instituțiilor de învățământ superior din R. Moldova”, realizat de Asociația pentru dezvoltare și promovare socio-economică „Catalactica” (România), cu suportul financiar al Programului Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova, la inițiativa Ministerului Educației din Republica Moldova.

Inițiatorii studiului și-au propus să evalueze starea de fapt a instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova din perspectiva capacității acestora de a accesa fonduri și de a implementa proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare de anvergură.

Chiar dacă anul trecut rezultatele cercetărilor desfășurate în țara noastră s-au încununat cu puțin pste 200 de brevete, Republica Moldova are performanțe scăzute la capitolul știință (plasată pe poziția 98 din 238 conform indicatorului SCImago Journal Rank). Universitățile din Moldova vor întâmpina reale dificultăți și mai departe dacă nu vor fi elaborate strategii și politici coerente ale cercetării, și asigurat un mediu propice de stimulare a inovării în cercetare.

Potrivit studiului „Evaluarea capacității de cercetare a instituțiilor de învățământ superior din R. Moldova”, cercetarea științifică se dezvoltă separat de universități, păstrând și astăzi moștenirea lăsată din perioada sovietică. Reprezentarea slabă a universităților în proiecte științifice naționale și internaționale, și focusarea acestora pe procesul de instruire, a determinat scăderea capacităților de cercetare-dezvoltare ale sectorului universitar.

Cele mai importante capacități de cercetare în sectorul universitar le dețin colectivele ce au menținut și dezvoltat legături de colaborare cu cercetătorii din țările avansate din punct de vedere științific. Dintre domenii, se remarcă fizica, chimia, matematica, științele inginerești și naturale. Totodată, este constatată „îmbătrânirea” sferei de cercetare, datorită emigrării și neatractivității sectorului pentru tineri, atestându-se o reducere a competențelor de cercetare a resurselor umane disponibile.

Autorii studiului remarcă faptul că Academia de Științe a Moldovei (AȘM) reprezintă organismul cu atribuții multiple în realizarea activității de cercetare, dezvoltare și inovare. Altfel spus, în domeniul cercetării, AȘM are rolul de distribuitor al finanțării pentru cercetare, coordonator de credite, creator de politici în domeniul cercetării; este responsabilă de monitorizarea și evaluarea cercetărilor sau dezvoltarea proiectelor, dar și participant la competiții de proiecte ce au în vedere finanțarea. În contextul angajamentelor asumate odată cu aderarea la Procesul Bologna, este stringentă luarea unei decizii strategice la nivel național în privința finanțării în bază de competiție a domeniului de cercetare universitară.

La nivelul Ministerului Educației este necesară inițierea unui proces de prioritizare a domeniilor strategice pentru cercetarea științifică conformă contextului economic actual. De asemenea, autorii studiului recomandă stabilirea unor criterii minime de performanță și a unui număr suficient de cercetători științifici și personal auxiliar, pentru ca o universitate să fie acreditată în categoria A.

Pe de altă parte, universitățile trebuie să-și armonizeze direcțiile de dezvoltare instituțională cu prioritățile naționale ori tendințele globale, ci nu doar cu necesitățile interne. Totodată, instituțiile de învățământ superior trebuie să urmărească atragerea și menținerea în circuitul academic a specialiștilor calificați.

Studiul constată și anumite inadvertențe în actualul proiect al Codului Educației privind domeniul cercetării, formulând recomandări de rigoare. Autorii atrag atenția la importanța redefinirii cercetării și inovării în contextul întregului complex de activități cu caracter științific. În același timp, implicarea mediului privat ar duce nu doar la dezvoltarea domeniului științific, ci și la cel socio-economic.