Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Lacune grave în procesul de achiziții publice, privatizare și înstrăinare a terenurilor în mun. Chișinău

Este bine cunoscut faptul că terenurile constituie principalul și cel mai scump bun de care dispune municipiul Chișinău. În acest sens, echipa EXPERT-GRUP, având susținerea Programului Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova, și-a propus să analizeze modul în care bugetul mun. Chișinău este format, gestionat și modul în care este asigurată transparența bugetară. Studiul a consemnat lacune în trei domenii speciale – (1) utilizarea patrimoniului public prin darea în locațiune și arendă, (2) privatizarea și (3) achizițiile publice.

Utilizarea patrimoniului public

 • În municipiul Chișinău are loc prin darea în arendă ale acestora, sau privatizare. Principalele pierderi financiare la acest capitol sunt înregistrate ca urmare a privatizărilor prin locațiune, deseori fraudate și nefondate (folosirea arendei ca etapă intermediară în procesul de privatizare. Astfel pierderile la bugetul local în ultimii 5 ani constituie cel puțin 300 de milioane de lei, care se reflectă asupra aspectului estetic al orașului și realizării planurilor de dezvoltare urbană locale;
 • Guvernul utilizează Agenția Cadastru și Relații Funciare ca instrument de preluare abuzivă a terenurilor ce aparțin autorităților publice locale. În această categorie nu intră terenurile aferente instituțiilor și edificiilor aferente guvernului central. Este vorba de terenuri care apoi se privatizează sau utilizează de către instituțiile centrale în scopuri comerciale.

Privatizarea

 • Privatizarea terenurilor și a imobilelor nelocuibile are loc în baza contractului de arendă/locațiune, lucru care nu ar trebui să fie posibil;
 • Majoritatea deciziilor de privatizare se iau în baza deciziei majorității simple a Comisiei de Privatizare, activitatea acesteia fiind practic imposibil de evaluat de către public, mai ales pentru că nu se publică un raport de activitate al acesteia. În plus, nu se publică niciun raport al rezultatelor procesului de privatizare, lucru care ar trebui să se întâmple în mod normal;
 • Este absolut surprinzător că prețurile normative la privatizarea suprafețelor nelocuibile în municipiul Chișinău sunt de până la 10 ori mai mici decât cele de piață, deși cadrul legal prevede ca prețul privatizării să nu fie unul mai mic ca cel de piață. Prețurile derizorii sunt cauzate de lipsa procedurii de licitație/concurs în procesul contractului de locațiune
 • Privatizarea terenurilor în MC are loc prin 2 cai: prin licitație și în baza contractului de arendă. Cu părere de rău, nici una din metodele analizate nu s-au dovedit a fi suficient de transparente, generând pierderi financiare semnificative.
 • Astfel pierderile de bugetul local în ultimii 5 ani constituie cel puțin 100% din suma veniturilor încasate în urma privatizării prin această metodă.
 • Agenţii economici locatari practică pe larg acordarea în sub-locațiune a spaţiului public altor agenţi economici, la preţuri de până la 8 ori mai mari decât cele cu care s-a luat în locaţiune. Totodată, unii agenți economici nu indică costul de sub-locațiune, pentru a ascunde veniturile reale.

Achiziții publice

 • Participarea unor și acelorași agenți economici, formalitatea informării agenților economici, termenii nestrânși de informare dar și de participare, ne face să credem că modul în care sunt organizate azi licitațiile nu asigura o transparență bugetară, mai mult ca atât, acest lucru pare că nici nu se dorește;
 • Grupul de lucru din mun. Chișinău care se ocupă de Achiziții este constituit doar după ce au fost luate deciziile la nivel de executori de buget și consiliu, care de fapt nu sunt consultate cu publicul, astfel că nu poate fi vorba de nici un fel de transparență, profesionalism și incoruptibilitate în procesul de planificare a achizițiilor;
 • Curtea de Conturi a determinat că circa 20 % din contractele de achiziții analizate au avut contracte adiționale cu majorarea sumelor
 • Între 2011-2013 au fost ocupate abuziv 50 ha din terenuri municipale. Pierderile în acest caz constituie de la 75 milioane de lei - în condițiile prețului normativ și până la 750 milioane – la prețul de piață.

Astfel, una dintre principalele concluzii care au fost făcută în urma analizelor, este că nivelul actual al transparenței bugetare este unul insuficient, incomparabil practicilor internaționale, iar procesul de achiziții publice este unul închis, cu grave încălcări ale cadrului normativ existent, iar practicile actuale de gestiune a patrimoniului public comportă un risc înalt de înstrăinare al acestuia.

Pe perioadă lungă de timp, asigurarea transparenței presupune existența mecanismelor de învățare din greșeli. Asta presupune elaborarea unor rapoarte anuale pe procesul de achiziții și ale principalelor probleme care apar la acest capitol. Al doilea mecanism este monitorizarea societății asupra achizițiilor publice prin publicarea anunțurilor și contractelor de achiziții. Acest lucru poate fi publicat și după ce a avut loc achiziția propriu zisă.