Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Anunț de vânzare a microbusului FORD TRANZIT

Denumirea mijlocului fix Descrierea, modelul
Microbus FORD TRANZIT, nr./Î CEF001
Anul fabricării: 1992
Tip caroserie: vagon autobuz, 9 locuri
Motor: 2,5 litri, motorină;
Kilometraj: 264500 km;
Cutia de viteze: manuală;
Culoarea: ROȘU
Dotări: servodirecţie, ţesetură-salon, audio sistem auto, jante oţel R14, ş.a.
Precizări: fără accidente, deservire tehnică-service specializat, revizie tehnică, asigurare.

Preţul, conform raportului de expertiză a Camerei de Comerţ şi Industrie, este de 1200 (una mie două sute) Euro.

Termenul limită de prezentare a ofertelor de preţ la concurs este data de 26.01.2018, orele 15.00.

Oferta de preţ: Preţul poate fi indicat în dolari SUA, EURO sau lei moldoveneşti (MDL).

Setul de documente pentru participare la concurs:

  • fişa de participare (formular Anexa 1);
  • copia buletinului de identitate (pentru persoane fizice) / copia certificatului de înregistrare a companiei (pentru persoane juridice).

Setul de documente va fi prezentat la Fundaţia Soros-Moldova (în continuare Fundaţia) în plic sigilat pe care vor fi indicate următoarele date:

Fundaţia Soros-Moldova
concurs vânzare microbus Ford Tranzit
data depunerii ofertei
Numele, prenumele persoanei care a depus oferta, telefonul de contact

pe adresa:
Fundaţia Soros-Moldova
Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova
Tel.: (373 22) 27 00 31;
Fax: (373 22) 27 05 07
În atenţia : Vasile Gîrlea
sau prin fax/e-mail (Fundaţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru confidenţialitatea informaţiei).

Atenţie! Fişa de participare o puteţi găsi la recepţia Fundaţiei pe adresa sus menţionată sau o puteți descărca mai jos.

Evaluarea şi stabilirea ofertei câştigătoare:
Ofertele vor fi examinate de către Comisia de evaluare a Fundaţiei Soros-Moldova.
Ofertele vor fi evaluate prin compararea preţului indicat în ofertă, recalculat în dolari SUA la cursul Băncii Naţionale a Republicii Moldova la data evaluării ofertelor.
Oferta cu preţul per unitate cel mai mare va fi numită cîştigătoare.

Valabilitatea ofertei:
Oferta de preţ poate fi modificată până la 26.01.2018, ora 15:00, respectând confidenţialitatea informaţiei.

Fundaţia va semna contractul de vânzare-cumpărare cu persoana câştigătoare în termen de 5 zile lucrătoare de la data de evaluare a ofertelor.
Achitarea va fi efectuată de către persoana câştigătoare în lei moldoveneşti pe contul bancar al Fundaţiei, integral, în termen de 5 zile lucrătoare de la data avizului în scris.

Termen de livrare: Fundaţia se obligă să transmită bunul cumpărătorului în termen de 5 zile lucrătoare după primirea integrală a plăţii.

Informaţia suplimentară poate fi obţinută: str.Bulgară, 32, luni-vineri, 09:00 – 18:00

Aspect tehnic: Mihai Lungu, șofer, Fundaţia Soros-Moldova, tel: 069107593

Aspect de procedură: Vasile Gîrlea, Administratorul Fundaţiei - 069103517, e-mail: vgirlea@soros.md

Fișă de participare