Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Vizita Grupului de lucru pentru elaborarea Procedurilor Standard de Operare ale Poliției în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Membrii Grupului de lucru pentru elaborarea Procedurilor Standard de Operare ale Poliției, alcătuit din reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției al MAI și ai societății civile, au efectuat o vizită de studiu în Marea Britanie, la sediul Poliției din Northamptonshire, în perioada 11-16 iunie 2017.

Grupul de lucru a luat cunoștință de Procedurile Standard de Operare prin care sunt respectate drepturile omului în timpul procedurilor de oprire în stradă, percheziție, reținere/arestare și plasarea bănuiților în custodia poliției. Membrii delegației din Moldova au participat la întrevederi cu șeful Poliției din or. Northampton și reprezentanții societății civile, care monitorizează centrele de detenție preventivă.

Grupul de lucru a vizitat diverse subdiviziuni polițienești, inclusiv Centrul Unic de Comandă și izolatoarele de detenție preventivă și a luat cunoștință de reglementările Legii britanice cu privire la funcționarea Poliției și administrarea probelor penale (PACE) privind reținerea/arestul și detenția provizorie; utilizarea forței în activitatea polițienească și înregistrarea acțiunilor ofițerului de poliție; luarea deciziei de reținere/arestare de către polițist conform Modelului Național Unic de Decizie (NDM); managementul situațiilor de criză, mecanismul de gestionare a forțelor polițienești. Pe parcursul vizitei, membrii delegației din Republica Moldova au participat la activitățile de patrulare cotidiană a polițiștilor din or. Northampton.

În cadrul bilateralei cu șeful Poliției, a fost prezentat stadiul actual al reformei instituționale a Poliției din Republica Moldova, perspective de dezvoltare, descentralizarea procesului decizional, precum și priorități de cooperare cu Poliția din Northampton pe subiecte de interes comun. De asemenea, s-a convenit ca, în perioada imediat apropiată, un grup de polițiști din Marea Britanie să asigure instruirea angajaților IGP în ceea ce privește procedura de stopare, reținere și percheziție, având în vedere practica și experiența britanică și ajustarea la standardele internaționale de drepturile omului.

Grupul de lucru, constituit de către Inspectoratul General al Poliției, cu susținerea Fundației Soros-Moldova, va continua procesul de elaborare a manualului de Proceduri Standard de Operare pentru angajații Poliției la etapa arestului polițienesc, preluînd bunele practici și lecțiile învățate în Marea Britanie. La final, Gheorghe Cavcaliuc, șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției al MAI din RM, a lansat invitația oficială pentru șefa adjunct al Poliției din Northampton, Rachel Swann, pentru a vizita Republica Moldova și a împărtăși experiența avansată în domeniul promovării femeilor în Poliție.

Această vizită a fost organizată și sprijinită financiar și intelectual de Fundația Soros-Moldova, în cadrul acordului trilateral de cooperare, încheiat în luna martie a.c, cu Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției. Scopul proiectului este să susțină eforturile de reformare ale Poliției din Republica Moldova, conform Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru perioada 2016-2020. Întrevederile și discuțiile cu Poliția locală au fost organizate de către partenerii britanici, cu titlu gratuit.