Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Evenimente şi anunţuri

 • 18 Septembrie 2012
  Expiră pe 19 Septembrie 2012
  Transparency Internaţional – Moldova a prezentat rezultatele monitorizării paginilor web ale autorităţilor publice centrale (APC), efectuată în cadrul proiectului „Monitorizarea implementării politicilor anticorupţie în APC în 2012” finanţat de Fundaţia Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare.... Detalii
 • 12 Septembrie 2012
  Expiră pe 12 Septembrie 2012
  Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrul Analitic EXpert-Grup au prezentat rezultatele monitorizării procesului de implementare de către autorităţile Republicii Moldova a reformelor în domenii cheie, asumate în cadrul procesului de integrare europeană, pentru perioada aprilie-iunie 2012. Constatările monitorizării, precum şi prognozele privind evoluţia în domeniile monitorizate au fost publicate în nr. 24 al publicaţiei trimestriale Euromonitor.... Detalii
 • 19 Iulie 2012
  Expiră pe 20 Iulie 2012
  Cercetarea realizată de EXPERT-GRUP pe baza unei metodologii internaţionale arată că nivelul de transparenţă bugetară în Moldova poate fi evaluat cu 60 de puncte din 100 posibile, nivel similar cu cel al României, Ucrainei şi Federaţiei Ruse. Acest calificativ plasează Moldova la limita dintre categoria de ţări „cu o informaţie puţin dezvăluită” şi cea „cu o dezvăluire semnificativă”. Deşi Moldova a realizat progrese în asigurarea transparenţei, aceasta poate fi îmbunătăţită esenţial cu relativ puţine eforturi.... Detalii
 • 12 Iulie 2012
  Expiră pe 14 Iulie 2012
  În primele două trimestre ale anului curent, Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP a analizat 17 hotărâri ale Curţii de Conturi pentru a readuce în atenţia publicului şi guvernării factorii care împiedică în mod sistematic buna gestionare a resurselor şi patrimoniului public. Experţii constată că denaturările şi lacunele grave în administrarea financiară şi patrimonială nu mai sunt excepţii, ci practici devenite „normale”.... Detalii
 • 26 Iunie 2012
  Expiră pe 27 Iunie 2012
  Marţi, 26 iunie, a fost lansat studiul „Conflictul de interese şi incompatibilităţi în instituţiile administraţiei publice locale din Republica Moldova”, elaborat de către IDIS "Viitorul", la iniţiativa şi cu sprijinul Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare, în cadrul proiectului „Susţinerea elaborării studiilor de politici publice”.... Detalii
 • 11 Iunie 2012
  Expiră pe 11 Iunie 2012
  Chişinăuienii pot afla acum în regim online regimul funciar al oricărui teren din raza mun. Chişinău. Toată informaţia poate fi accesată pe pagina web www.map.chisinau.md, lansată de Primăria capitalei, cu susţinerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare şi PNUD-Moldova.... Detalii
 • 29 Mai 2012
  Expiră pe 29 Mai 2012
  În cadrul proiectului „Relaţiile UE - Moldova – Monitorizarea Progresului în Contextul Politicii Europene de Vecinătate”, susţinut financiar de Programul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrul Analitic EXPERT-GRUP au prezentat rezultatele monitorizării procesului de implementare de către autorităţile Republicii Moldova a reformelor în domenii cheie, asumate în cadrul procesului de integrare europeană, pentru perioada ianuarie-... Detalii
 • 18 Mai 2012
  Expiră pe 21 Mai 2012
  Iniţiativa Civică pentru un Parlament Curat (ICPC), din care fac parte mai multe organizaţii neguvernamentale, constată o practică judiciară neuniformă în dosare similare privind protejarea dreptului la libera exprimare a presei şi societăţii civile înainte de scrutinele parlamentare.... Detalii
 • 17 Mai 2012
  Expiră pe 18 Mai 2012
  Iniţiativa Civică pentru un Parlament Curat (ICPC), din care fac parte 7 organizaţii neguvernamentale, îşi exprimă nedumerirea în legătură cu faptul că la desemnarea candidaţilor pentru Comisia Naţională de Integritate (CNI) nu s-a ţinut cont de imaginea publică şi integritatea persoanelor promovate pentru funcţia de membru al CNI.... Detalii
 • 16 Mai 2012
  Expiră pe 16 Mai 2012
  Fundaţia Soros-Moldova a sprijinit financiar o nouă ediţie a Barometrului de opinie publică, implementat de Institutul de Politici Publice. Studiul a fost realizat de Centrul de Analiză şi Investigaţii Sociologice, Politologice şi Psihologice „CIVIS”. Sondajul a fost efectuat în perioada 10 aprilie – 10 mai 2012, pe un eşantion probabilist de 1055 persoane din 81 localităţi, reprezentativ pentru populaţia adultă a Republicii Moldova (cu excepţia regiunii transnistrene), eroarea maximă de eşantionare fiind de ± 3%.... Detalii