Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Evenimente şi anunţuri

 • 23 Februarie 2015
  Expiră pe 22 Februarie 2015
  Putem vorbi despre o luptă eficientă cu actele de corupţie, doar dacă există câteva componente importante: un cadrul legislativ clar, care să nu lase loc de interpretări, un mecanism eficient de aplicare a legii, dar şi unul de introducere a unor garanţii pentru anumite categorii de persoane, ce ţin de respectarea demnităţii personale şi profesionale ale acestora.... Detalii
 • 18 Februarie 2015
  Expiră pe 20 Februarie 2015
  Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Expert-Grup au prezentat o nouă ediție a publicației trimestriale „EUROMONITOR”, în care sunt descrise principalele evoluții și carențe în implementarea Planului de Acțiuni UE-Moldova în perioada octombrie-decembrie 2014.... Detalii
 • 20 Noiembrie 2014
  Expiră pe 21 Noiembrie 2014
  Iniţiativa civică pentru integritatea în serviciul public (ICISP) lansează pagina web „Venituri, proprietăţi şi interese declarate de persoane publice” (www.avere.promis.md) cu susţinerea financiară a Programului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova.... Detalii
 • 24 Septembrie 2014
  Expiră pe 26 Septembrie 2014
  Amploarea iregularităților estimate de Curtea de Conturi în 2013 a fost de 7.7 miliarde lei. În același timp, mai mult de 60% din recomandărilor CC, care au drept scop remedierea situației, nu se execută. Cu toate acestea, interesul organelor de drept, dar și Parlamentului și Guvernului nu s-a intensificat nici pe parcursul anului trecut.... Detalii
 • 17 Septembrie 2014
  Expiră pe 19 Septembrie 2014
  Orașul Chișinău suferă din cauza proastei administrări a resurselor sale financiare și a patrimoniului său. Aceasta se transpune în infrastructura învechită, în amenajarea proastă a spațiilor publice și într-o stare generală nedemnă de o capitală europeană.... Detalii
 • 15 Septembrie 2014
  Expiră pe 19 Septembrie 2014
  Studiul „Adoptarea standardelor europene și situația din sectorul agro-alimentar: provocări și oportunități”, elaborat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup cu susținerea Fundației Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare, își propune să analizeze oportunitățile implementării standardelor europene în Republica Moldova.... Detalii
 • 14 Iulie 2014
  Expiră pe 25 Iulie 2014
  Programul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova (FSM), în colaborare cu Cancelaria de Stat, este în căutarea unui expert/trainer internațional în comunicare pentru elaborarea și realizarea a două training-uri, care vor avea scopul să consolideze capacitățile profesionale ale comunicatorilor din cadrul Guvernului Republicii Moldova. Tematica training-urilor: ... Detalii
 • 03 Iulie 2014
  Expiră pe 11 Iulie 2014
  Barometrul de Opinie Publică din luna aprilie sugerează că peste 60 la sută din populația țării este slab informată despre conținutul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. În acest sens, Fundația Soros-Moldova, împreună cu mai multe organizații ale societății civile, lansează campania de informare „Moldova, Europa”. Campania este susținută financiar de Fundațiile pentru o Societate Deschisă și se va desfășura până la sfârșitul lunii septembrie.... Detalii
 • 16 Iunie 2014
  Expiră pe 18 Iunie 2014
  Una dintre cele mai importante resurse de dezvoltare a municipiului Chișinău o constituie terenurile. Din păcate, modul în care sunt administrate terenurile nu asigură utilizarea acestora în cel mai bun mod pentru a satisface necesitățile de dezvoltare a municipiului Chișinău.... Detalii
 • 09 Mai 2014
  Expiră pe 13 Iunie 2014
  Transparency Internaţional – Moldova şi Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei, cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare, au lansat raportul „Monitorizarea implementării politicilor anticorupţie în autorităţile publice centrale în 2013”.... Detalii