Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Evenimente şi anunţuri

 • 12 Februarie 2013
  Expiră pe 13 Februarie 2013
  Conform prognozei derivate în baza unui model econometric structural, la finele anului 2012 exporturile Moldovei spre UE s-au diminuat cu 6%-7%, în timp ce cele spre CSI au crescut cu 2%-3% faţă de anul precedent. Pentru 2013, ne putem aştepta la o recuperare moderată a exporturilor, cu o creştere de circa 5%-6% spre UE şi 8%-9% spre CSI, faţă de anul precedent.... Detalii
 • 12 Februarie 2013
  Expiră pe 11 Februarie 2013
  Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrul Analitic EXPERT-GRUP au prezentat concluziile monitorizării implementării de către autorităţile Republicii Moldova a reformelor în domeniile politic, legal şi economic în anul 2012. Rezultatele monitorizării au fost publicate în nr. 26 al publicaţiei trimestriale Euromonitor.... Detalii
 • 17 Ianuarie 2013
  Expiră pe 17 Ianuarie 2013
  Linia fierbinte anticorupţie este greu identificată pe site-ul a patru instituţii ce fac parte din autorităţile publice centrale (Ministerul Mediului; Ministerul Educaţiei; Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene); la Ministerul Justiţiei numărul de telefon anticorupţie a putut fi aflat doar din anticamera ministrului; iar şapte APC au desemnat o persoană, responsabilă de linia anticorupţie.... Detalii
 • 19 Decembrie 2012
  Expiră pe 19 Decembrie 2015
  În rezultatul concursului de granturi pentru promovarea transparenţei și responsabilizării guvernării cu utilizarea instrumentelor tehnologiilor informaționale și comunicațiilor (TIC), ediția 2012, lansat în cadrul Programului Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova în parteneriat cu Programul Informațional OSF-Budapesta, au fost finanțate următoarele proiecte:  ... Detalii
 • 07 Decembrie 2012
  Expiră pe 10 Decembrie 2012
  Centrul de Investigaţii Jurnalistice a lansat astăzi prima platformă on-line anticorupţie, în cadrul unei conferinţe la care au participat reprezentanţi ai structurilor de drept şi ai societăţii civile.... Detalii
 • 04 Decembrie 2012
  Expiră pe 05 Decembrie 2012
  Ponderea cea mai mare în structura preţului de comercializare cu amănuntul a medicamentelor pe piaţa R. Moldova este deţinută de preţul cu ridicata a medicamentelor, care se poate majora chiar şi de patru ori faţă de nivelul aprobat de autorităţi. Deşi pe piaţă activează un număr important de actori, primele cinci companii de pe segmentele de comercializare cu ridicata şi cu amănuntul a medicamentelor sunt în măsură să controleze piaţa, fiind atestate situaţii când o farmacie se aprovizionează în pondere medie de 78% de la un singur depozit de medicamente.... Detalii
 • 03 Decembrie 2012
  Expiră pe 04 Decembrie 2012
  Lipsa unor proceduri de control intern ce vizează procesul revocării şi încetării împuternicirilor reprezentanţilor statului în întreprinderi cu cotă de stat a generat achitarea indemnizaţiilor lunare şi a recompenselor anuale nejustificate în valoare de 1,2 mil. lei doar în 2011. Mai mult decât atât, rapoartele Curţii de Conturi arată lipsa unei corelări clare dintre nivelul de remunerare şi performanţa reprezentanţilor statului în aceste entităţi.... Detalii
 • 29 Noiembrie 2012
  Expiră pe 30 Noiembrie 2012
  Transparency Internaţional – Moldova (TI – Moldova) a prezentat rezultatele monitorizării politicii de tratare a conflictelor de interese şi promovare a normelor etice în 20 autorităţi publice centrale (APC), efectuată în cadrul proiectului „Monitorizarea implementării politicilor anticorupţie în APC” finanţat de Fundaţia Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare.... Detalii
 • 29 Noiembrie 2012
  Expiră pe 30 Noiembrie 2012
  Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrul Analitic EXPERT-GRUP au prezentat concluziile monitorizării procesului de realizare de către autorităţile Republicii Moldova a angajamentelor asumate în cadrul procesului de integrare europeană pe parcursul perioadei iulie – septembrie 2012. Concluziile sunt inserate în Raportul trimestrial Euromonitor nr. 25.... Detalii
 • 29 Noiembrie 2012
  Expiră pe 23 Noiembrie 2012
  În urma unui concurs granturi pentru promovarea transparenţei actului de guvernare cu utilizarea instrumentelor TIC, Programul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova a sprijinit elaborarea unei versiuni îmbunătăţite a portalului www.alerte.md. În cadrul proiectului, compania MediaPoint, care gestionează platforma, dezvoltat site-ul pentru ca acesta să fie mai comod în utilizare atât pentru cetăţeni, cât şi pentru funcţionarii din Primărie, responsabili de rezolvarea problemelor.... Detalii