Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Parteneriatul MAI-IGP-FSM continuă pentru al treilea an consecutiv

Colaborarea dintre Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General de Poliție și Fundația Soros-Moldova a fost ratificată printr-un nou acord, semnat la 24 martie 2017. Documentul a fost semnat de Alexandru Jizdan, ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Pînzari, șeful IGP, și Victor Ursu, directorul executiv al Fundației Soros-Moldova. Acordul a fost încheiat pentru o perioadă de doi ani, cu posibilitatea de a fi prelungit.

Potrivit Acordului, lista de activități comune prevede elaborarea setului de Proceduri Standard de Operare (PSO) pentru ofițerii de poliție implicați în procedurile de reținere, inclusiv reținerea în stradă, examinarea corporală și încarcerare. Ulterior, acest set de PSO va fi inclus într-un modul de instruire interactivă pentru ofițerii de urmărire penală, cu scopul integrării acestor proceduri în activitatea cotidiană a angajaților Poliției. Concomitent, Inspectoratele de poliție din nordul țării vor coopera cu reprezentații societății civile în aplicarea instrumentelor de supraveghere a modalităților și condițiilor de reținere la etapa urmăririi penale.

În cadrul evenimentului, ministrul Afacerilor Interne a menționat importanța dialogului bilateral dintre MAI şi Fundaţia Soros-Moldova, în contextul consolidării parteneriatului dintre Poliţie şi societatea civilă. „Acțiunile din procesul colaborărilor noastre vor spori gradul de încredere din partea societății, iar semnarea Acordului de cooperare în format trilateral este un pas înainte spre modernizarea poliției. Datorită suportului pe care îl primim din partea Fundației Soros-Moldova și prin implicarea de care dați dovadă, am reușit să obținem rezultate, și cu siguranță vom realiza împreună și obiectivele prevăzute în Strategia de Dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020”, a specificat ministrul Alexandru Jizdan.

La rândul său, directorul executiv al FSM, Victor Ursu, a punctat succesele obținute pe parcursul ultimilor ani în urma cooperării dintre Fundație și reprezentanții forțelor de ordine. Acesta a reiterat despre deschiderea și angajamentul Fundației de a ajuta organele de drept în stabilirea unor relații corecte cu cetățenii.

Șeful IGP, Alexandru Pînzari, a menționat despre rolul pe care îl au relațiile cu partenerii în procesul de reformă în sistem, Fundația Soros-Moldova fiind un partener de lungă durată al IGP.

Pe parcursului celor trei ani de cooperare, acordul MAI-IGP-FSM a facilitat instruirea continuă a ofițerilor de urmărire penală și ofițerilor de investigații în respectarea drepturilor omului la etapa reținerii, precum și racordarea activității lor la standardele europene. Pentru prima dată în Republica Moldova, a fost elaborată și introdusă în circulație Scrisoarea de Drepturi – documentul care informează persoana reținută într-un limbaj accesibil, despre drepturile pe care le are în perioada aflării în custodia poliției. Scrisoarea a fost tradusă în zece limbi de circulație pe teritoriul R. Moldova.