Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Evenimente şi anunţuri

 • 14 Aprilie 2014
  Expiră pe 25 Aprilie 2014
  În cadrul proiectului operaţional „Fortificarea instrumentelor de gestionare şi asigurare a calităţii asistenţei juridice din Republica Moldova”, Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova, în cooperare cu Biroul Asociat de Avocaţi „Avocaţii Publici”, organizează un şir de seminare pentru avocaţi şi avocaţi stagiari cu genericul Standarde de performanţă ale avocatului la etapele iniţiale ale urmăririi penale.... Detalii
 • 14 Aprilie 2014
  Expiră pe 05 Octombrie 2014
  14 aprilie 2014 Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova lansează un concurs de burse pentru jurnaliștii din Republica Moldova pentru realizarea unui ciclu de articole de investigație în domeniul respectării drepturilor omului la etapa urmării penale, în special, la aplicarea reținerii și arestului preventiv. ... Detalii
 • 14 Aprilie 2014
  Expiră pe 15 Mai 2014
  Scopul acestui Concurs de granturi constă în încurajarea centrelor analitice (think-tanks) și organizațiilor societății civile din domeniul educațional să contribuie la lansarea discuțiilor publice și articularea poziției actorilor neguvernamentali față de procesul de reformare a politicilor educaționale din Republica Moldova. Organizațiile neguvernamentale și centrele de analiză din domeniul educațional sunt invitate să depună propuneri de proiect care vor facilita implicarea cetățenilor și altor actori sociali în reformarea sistemului educațional din țară.... Detalii
 • 11 Aprilie 2014
  Expiră pe 18 Aprilie 2014
  Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare a lansat un nou infografic pe tema Epopeea Băncii de Economii. Acesta oferă o imagine asupra evoluției negative a instituției bancare din perioada 2008-2013. Managementul ineficient și deciziile guvernamentale neinspirate, au dus la:... Detalii
 • 08 Aprilie 2014
  Expiră pe 18 Aprilie 2014
  08.04.2014 În perioada mai – august 2014, Programul Egalitate și Participare Civică va desfășura două programe de instruiri pre-electorale – „Program de Liderism Politic” – pentru un grup de 50 de femei din mediul rural, care intenționează să candideze în cadrul alegerilor locale din 2015.... Detalii
 • 04 Aprilie 2014
  Expiră pe 16 Aprilie 2014
  In the Republic of Moldova, although the national legal framework provides for a broad protection of freedom of thought, conscience and religion, there are still important challenges ahead to ensure the full enjoyment of this fundamental right for all based on non-discrimination and equality. As acknowledged in the US Department of State International Religious Freedom Report for 2012, in the Republic of Moldova “there were some reports of societal abuses and discrimination based on religious affiliation, belief, or practice”.... Detalii
 • 04 Aprilie 2014
  Expiră pe 11 Aprilie 2014
  Implementarea Planului de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă în anii 2012 şi 2013, gradul de deschidere al instituțiilor publice și utilitatea datelor guvernamentale cu caracter public - au fost principalele aspecte evaluate și monitorizate în cadrul proiectului „Guvernare deschisă pentru o societate informată şi activă”, implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociaţia pentru Democraţie Participativă „ADEPT”, cu susținerea ... Detalii
 • 02 Aprilie 2014
  Expiră pe 14 Aprilie 2014
  Fundația Soros-Moldova, în colaborare cu Programul de Sprijinire a Educației al Institutului pentru o Societate Deschisă din Budapesta (Education Support Program OSI-Budapest), anunță un Concurs pentru angajarea unui Coordonator de Proiect, care va fi responsabil pentru administrarea și implementarea Proiectului “Asistența tehnică în domeniul reformei educaționale”, finanțat de Fundațiile pentru o Societate Deschisă (OSFs).... Detalii
 • 28 Martie 2014
  Expiră pe 04 Aprilie 2014
  Generalități: Fundația Soros-Moldova anunță licitație deschisă pentru selectarea unei edituri pentru publicarea unui set din 5 pliante informative. Procedura de atribuire a contractului de editare este organizată în cadrul proiectului „Abilitarea juridică a comunităților rurale prin intermediul unei rețele de parajuriști comunitari”. Parametri tehnici: Format: A4, cu 2 plieri Culori: 4+4 Hârtie: cretată mată, 170 g/mp Tiraj: 150 000 buc. (30 000 buc. pentru fiecare tip de pliant)... Detalii
 • 20 Martie 2014
  Expiră pe 31 Martie 2014
  Фонд Сорос в Молдове реализует проект "Расширение юридических прав и возможностей сельских общин посредством параюристов”. Этот проект реализуется при финансовой поддержке Швеции и направлен на укрепление потенциала сельских жителей в решении их правовых вопросов через посредством параюристов. Подробнее о проекте и параюридической деятельности можно узнать на страницe www.parajurist.md.... Detalii