Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Evenimente şi anunţuri

 • 22 Martie 2011
  Expiră pe 28 Martie 2011
  În perioada 23-25 martie a.c., în Republica Moldova se desfăşoară vizita de studiu a experţilor străini în cadrul proiectului „Edificarea Parteneriatului Public-Privat (PPP) pentru asigurarea unei dezvoltări comunitare durabile”, implementat de Institutul pentru Dezvoltare Urbană din Moldova în colaborare cu Agenţia Tehnologică CzechINVENT şi Fundaţia PAUCI din Polonia.... Detalii
 • 22 Martie 2011
  Expiră pe 28 Martie 2011
  În data de 24 martie a.c., în Sala Roz a Hotelului Codru, va avea loc prezentarea publică a studiului „Percepţia Rusiei în România, Republica Moldova şi Ucraina”, elaborat în cadrul proiectului trilateral „Abordare comună faţă de politicile promovate de Federaţia Rusă”, ce reprezintă o continuare a colaborării dintre trei organizaţii think-tank – Institutul de Politici Publice din Moldova, Centrul de Prevenire a Conflictelor şi Early Warning din România şi Institutul de Cooperare Euro-Atlantică din Ucraina, cu spriji... Detalii
 • 18 Martie 2011
  Expiră pe 26 Aprilie 2011
  CEU Public Policy Executive Programs and the Mental Health Initiative (MHI) - Open Society Foundations, announce the opening of applications for the course "Leading change - From Institutional to Community based Services for People with Mental Disabilities" 2011.... Detalii
 • 16 Martie 2011
  Expiră pe 16 Martie 2011
  Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova a organizat la 15 martie o nouă întâlnire regională pentru a promova a rețeaua de parajuriști comunitari. Această rețea a fost creată în cadrul Proiectului “Asigurarea Bunei Guvernări prin Sporirea Participării Publice”, componenta “Abilitarea juridică a comunităților rurale prin intermediul unei rețele de parajuriști comunitari”.... Detalii
 • 11 Martie 2011
  Expiră pe 11 Martie 2011
  În perioada 1-2 martie 2011, în sediul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului din Geneva, Comitetul ONU privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială (CERD) a examinat rapoartele periodice 8 și 9 prezentate de către Guvernul Republicii Moldova. Reprezentanții societății civile au prezentat rapoarte alternative privind încălcările drepturilor omului sub forma discriminării etnice, rasiale, lingvistice, religioase și altor criterii conform Convenției ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială.... Detalii
 • 02 Martie 2011
  Expiră pe 09 Martie 2011
  Rezultatele tenderului din 24 februarie 2011 pentru procurarea echipamentului pentru staţii TV, organizat de Fundaţia Soros-Moldova (anunţ public din 18 februarie 2011, proiectul “Consolidarea Reţelei Radiodifuzorilor Regionali în Producerea de Emisiuni cu Caracter Comunitar şi Public”) Pentru participare la concurs au depus oferte următoarele 5 companii: 1. Intersat Communications SRL 2. VAD SRL 3. Daac Sistem SRL 4. DVL SRL. 5. Profil Construcţia SRL... Detalii
 • 02 Martie 2011
  Expiră pe 11 Martie 2011
  02 martie 2011 Anunţ valabil până la 11 martie 2011 În atenţia traducătorilor Programul Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă lansarea unui concurs privind selectarea unui traducător, persoană fizică, pentru traducerea studiului: „Percepţiile populaţiei din Republica Moldova privind fenomenul discriminării: studiu sociologic”. Studiul dat urmează să fie tradus în limba engleză. ... Detalii
 • 28 Februarie 2011
  Expiră pe 28 Februarie 2011
  Fundația Soros-Moldova consideră afirmațiile și acuzațiile dlui Lively Scott drept nefondate și lipsite de sens, și vine cu următoarele precizări: La fel ca și alte ONG-uri care apără drepturile omului, Fundația Soros-Moldova optează pentru adoptarea legii privind prevenirea și combaterea discriminării. Or, rolul legii cu privire la prevenirea și combaterea discriminării este de a apăra toate grupurile de persoane discriminate în societate, indiferent de rasă, sex, limbă sau religie.... Detalii
 • 24 Februarie 2011
  Expiră pe 04 Martie 2011
  În perioada 25-27 februarie a.c.... Detalii
 • 23 Februarie 2011
  Expiră pe 23 Februarie 2011
  Majoritatea populaţiei consideră că persoanele cu dizabilităţi mentale şi fizice sunt cele mai discriminate în Republica Moldova. Totodată, o parte dintre cetăţenii R. Moldova evită să meargă la policlinică, să iasă în stradă, să se adreseze la poliţie sau la primărie de frică să nu fie discriminaţi. În ultimul an, 24 la sută dintre moldoveni s-au simţit discriminaţi. Acestea sunt doar câteva dintre rezultatele studiului sociologic „Percepţiile populaţiei din R.... Detalii