Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Evenimente şi anunţuri

 • 14 Decembrie 2016
  Expiră pe 16 Decembrie 2016
  Fundația Soros-Moldova și Biroul asociat de avocați „Efrim, Roșca și Asociații” (ERA) lansează proiectul comun „Consolidarea rețelei de para-juriști comunitari”. Scopul proiectului este de a îmbunătăți capacitățile profesionale ale para-juriștilor prin asocierea acestora și promovarea culturii serviciilor pro-bono prestate de avocați în cazuri de litigare strategică identificate de parajuriști.... Detalii
 • 08 Decembrie 2016
  Expiră pe 15 Decembrie 2016
  Cea de-a doua etapă a concursului a constat în evaluarea planului studiului propus de fiecare dintre candidați de către eventualii tutori, care urmează a fi identificați până la sfârșitul acestui an. Numele persoanelor selectate sunt menționate în tabelul de mai jos:... Detalii
 • 07 Decembrie 2016
  Expiră pe 12 Decembrie 2016
  Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova solicită prezentarea ofertelor pentru contractarea serviciilor de traducere scrisă (din limba română în limba engleză) şi (din limba română în limba rusă) Fundaţia Soros-Moldova este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, care are ca scop promovarea valorilor societăţii deschise în Moldova. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii.... Detalii
 • 07 Decembrie 2016
  Expiră pe 09 Decembrie 2016
  Participanții la Forumul Mass-Media din Republica Moldova, care s-a desfăşurat la Chişinău în perioada 2-3 decembrie 2016, au adoptat o Rezoluţie în care condamnă lipsa de reacție a autorităților (Parlamentul, Guvernul, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Consiliul Concurenței) la influența factorilor nocivi asupra dezvoltării mass-media din țară pe principii democratice și îndeamnă angajații din mass-media să se opună controlului politic și/sau economic.... Detalii
 • 01 Decembrie 2016
  Expiră pe 05 Decembrie 2016
  În zilele de 2 și 3 decembrie 2016, la Chişinău va avea loc Forumul mass-media 2016, unde s-au înregistrat peste 180 de jurnaliști, editori, manageri media, alți colaboratori ai redacțiilor din Republica Moldova, reprezentanți ai organizaţiilor şi asociaţiilor de media, agenţiilor de publicitate, mediului academic aferent formării profesionale jurnalistice, experți din țară și de peste hotare.... Detalii
 • 28 Noiembrie 2016
  Expiră pe 30 Noiembrie 2016
  Institutul de Politici Publice optează pentru elaborarea şi implementarea în învăţământul general a unor noi Planuri-cadru, orientate spre diversificarea opţiunilor de învăţare oferite elevilor şi valorificării potenţialului fiecărui copil.... Detalii
 • 22 Noiembrie 2016
  Expiră pe 28 Noiembrie 2016
  Pentru prima dată, Fundația Soros-Moldova susține campania de strângere de fonduri „Trăiește fără durere”. Campania, dedicată persoanelor cu boli incurabile, este lansată de Televiziunea Națională. Scopul campaniei este de a sensibiliza publicul larg despre situația bolnavilor incurabili și de a colecta cât mai multe resurse financiare pentru nevoile acestor persoane.... Detalii
 • 21 Noiembrie 2016
  Expiră pe 25 Noiembrie 2016
  Anual, femeile pierd în medie o sumă de 9620 lei din cauza inegalității la salarizare, a declarat Alexei Buzu, director executiv al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, cu ocazia prezentării studiului „Principiul Plată egală pentru muncă egală”. Studiul face o analiză a legislației R. Moldova în ceea ce privește salarizarea femeilor, în special de la întreprinderile industriale, unde acestora le revine 60% din numărul total de angajați.... Detalii
 • 17 Noiembrie 2016
  Expiră pe 15 Decembrie 2016
  Fundaţia Soros-Moldova  Programul de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă ANUNȚĂ CONCURSUL de burse individuale de cercetare în domeniul politicilor educaționale... Detalii
 • 17 Noiembrie 2016
  Expiră pe 17 Noiembrie 2016
  Prezentăm mai jos lista ONG-urilor care vor beneficia de finanțare în urma participării la Concursul “Angajarea comunității în sprijinul educației de calitate”, organizat de Fundația Soros-Moldova în cadrul Proiectului de Sprijinire a Reformelor în Educație:... Detalii