Soros Foundation Moldova (FSM)

Extinderea accesului la justiție pentru grupurile vulnerabile

 În perioada 2016-2019, Departamentul Justiție și Drepturile Omului a fost parte a unei inițiative a Fundațiilor pentru o Societate Deschisă – „Parteneriat Regional pentru abilitarea juridică a categoriilor sociale defavorizate din Moldova” (Legal Empowerment Network Strategies).

Prin intermediul acestui program, Fundațiile pentru o Societate Deschisă și-au propus să intensifice eforturile de instituționalizare, promovare, și extindere a serviciilor de asistență juridică primară și a celor de înzestrare cu deprinderi și cunoștințe juridice a populației, astfel încât ele să fie disponibile și pentru grupurile de risc. Acest program a fost implementat în 13 țări unde activează Fundațiile pentru o Societate Deschisă: Africa de Sud, Albania, Indonezia, Iordania, Kenya, Macedonia, Moldova, Mongolia, Nepal, Pakistan, Sierra Leone, Statele Unite ale Americii și Ucraina

Departamentul Justiție și Drepturile Omului va continua în 2020 să susțină eforturile promovării abilitării juridice a populației, inclusiv a grupurilor vulnerabile. În acest sens, ne-am propus să contribuim la îmbunătățirea cadrului legislativ, care reglementează activitatea para-juriștilor, să dezvoltăm o platformă online pentru instruirea inițială și acreditarea para-juriștilor, vom contribui la consolidarea instituțională a Asociației Naționale a Para-juriștilor din Republica Moldova. În același timp, vom continua să susținem dezvoltarea și instituționalizarea rețelei de para-juriști specializați, vom promova integrarea activității para-juriștilor specializați în activitatea poliției comunitare, vom continua să monitorizăm și să evaluăm eficiența rețelei de para-juriști specializați și vom sprijini eforturile de advocacy internațional, pentru a promova respectarea drepturilor grupurilor vulnerabile.

Pentru realizarea obiectivelor propuse vom colabora atât cu autoritățile publice, cât și cu organizațiile neguvernamentale din societatea civilă.