Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concursul de granturi mici pentru finanţarea propunerilor de proiect în domeniul protecţiei drepturilor pacienţilor.

Propunerile de proiect pot viza una sau mai multe arii prioritare din domeniul drepturilor pacienţilor:

  • consimţămînt
  • confidenţialitate
  • acces la informaţie şi
  • acces la ingrijire

Propunerea de proiect va include: idea proiectului (scopul şi obiectivele); descrierea implementatorilor proiectului şi grupului ţintă; planul de activităţi al proiectului (calendarul evenimentelor şi locul de desfăşurare); impactul şi rezultatele aşteptate; suma bugetului estimativ (fără a include cheltuielile partenerului).

Data-limită de prezentare a conceptelor/propunerilor de proiect - 14 MAI 2009.

Propunerile de proiect depuse vor fi examinate de juriul Programului Sănătate Publică si Initiative pentru Drept si Sanatate al institutului pentru o Societate deschisa de la New York. Informaţia adiţională poate fi obţinută de pe pagina web a Fundaţiei Soros-Moldova la adresa http://www.soros.md/docs/GHIDUL_SOLICITANTULUI_DE_FINANTARE_2009.doc

Propunerea de proiect va fi prezentată în formă electronică, în limbile română şi engleză, şi expediată la adresa: acapcelea@soros.md

Subprogramul Drept şi Sănătate are ca scop aprofundarea cunoştinţelor şi sporirea capacităţilor specialiştilor în sănătate publică, în domeniul dreptului şi altoirea abilităţilor de a pleda pentru drepturile omului. Totodată, subprogramul Drept şi Sănătate, prin componentele realizate, tinde să fortifice colaborarea dintre cei care fac advocacy/pledoarie în domeniul sănătăţii cu cei din domeniul dreptului.

Pentru informaţii suplimentare vă adresaţi către: Angela CAPCELEA, Coordonator Program Sănătate Publică, Fundaţia Soros-Moldova, str. Bulgară 32, Chişinău; tel. 270031; fax 270507.