Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de granturi mici în domeniul HIV/SIDA

 La 15 mai comunitatea internaţională celebrează Ziua de Comemorare a persoanelor decedate de SIDA. În fiecare an, în această zi, oamenii din toata lumea aduc un omagiu colectiv persoanelor dispărute din cauza SIDA şi demonstrează solidaritatea lor faţă de persoanele infectate cu HIV.

In scopul organizarii activitatilor planificate pentru anul 2011 in cadrul Programului Reducerea Riscurilor, conform proiectului „Ingrijiri si Suport pentru Persoanele cu HIV/SIDA”, finantat de Centrul PAS din resursele GFATM (runda 8, faza I), în calitatea sa de subrecipient a resurselor financiare din Grantul Fondului Global de Combatere SIDA, TB si Malariei (runda a 8-a) şi facilitator pentru ONG-uri în implementarea activităţilor de suport si ingrijiri pentru persoanele cu HIV/SIDA, Fundaţia Soros-Moldova anunţă o competiţie deschisa pentru colectarea propunerilor de proiect pentru: 

  • organizarea de evenimente locale, prilejuite de, Ziua de Comemorare a persoanelor decedate de SIDA (15 Mai 2011)

Organizaţiile interesate vor remite FSM o solicitare de finanţare cu descrierea evenimentului ce urmeaza a fi organizat (in forma libera, vezi detalii) si descrierea detaliată a bugetului necesar. Bugetul solicitat pentru organizarea unui eveniment local nu va depăşi suma de 500 euro. 

Sunt eligibile pentru participare la competiţie organizaţiile neguvernamentale, apolitice, non profit, legal constituite în Republica Moldova.

Solicitările urmeaza a fi trimise pe adresele vslobozian@soros.md si foundation@soros.md. 

Data limită de depunere a cererilor de finanţare: 11 aprilie 2011.

Examinarea şi discutarea solicitărilor remise vor fi efectuate la şedintele juriului Programului Sănătate Publică.

Solicitarile aprobate pentru finantare de către Juriul Programului Sănătate Publică vor face subiectul unui contract de grant între FSM şi ONG.

Vă rugăm să nu ezitaţi să solicitaţi orice detalii suplimentare referitoare la acest anunţ. 

Succes! 

Cu respect,

Echipa Programului Reducerea Riscurilor