Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Competiţie mini-granturi cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva SIDA

1 Decembrie, Ziua Mondială de Luptă împotriva SIDA, este în fiecare an o ocazie pentru oamenii din toata lumea să-şi demonstreze solidaritatea faţă de persoanele infectate cu HIV.

În scopul organizării activităţilor planificate pentru anul 2011 în cadrul Programului Reducerea Riscurilor, conform proiectului „Îngrijiri şi Suport pentru Persoanele cu HIV/SIDA” (Providing Care and Suport for PLHA Project), finanţat de Centrul PAS din resursele GFATM (runda 8), în calitatea sa de subrecipient a resurselor financiare din Grantul Fondului Global de Combatere HIV/SIDA, TB şi Malariei (runda a 8a) şi facilitator pentru ONG-uri în implementarea activităţilor de suport şi îngrijiri pentru persoanele cu HIV/SIDA, Fundatia Soros-Moldova anunţă o competiţie deschisă pentru colectarea propunerilor de proiect pentru: 

organizarea de evenimente locale, prilejuite de 1 Decembrie 2011, Ziua Mondiala de Luptă împotriva SIDA

 

Organizaţiile interesate vor remite FSM o solicitare de finanţare cu descrierea evenimentului ce urmează a fi organizat (în forma liberă, vezi detalii) şi descrierea detaliată a bugetului necesar. Bugetul solicitat pentru organizarea unui eveniment local nu va depăşi suma de 500 euro. 

Sunt eligibile pentru participare la competiţie organizaţiile neguvernamentale, apolitice, non profit, legal constituite în Republica Moldova.

Solicitările urmează a fi trimise pe adresele vslobozian@soros.md si foundation@soros.md. 

Data limită de depunere a cererilor de finanţare: 14 octombrie 2011, ora 14:00.

Examinarea şi discutarea solicitărilor remise vor fi efectuate la şedintele juriului Programului Sănătate Publică.

Solicitările aprobate pentru finanţare de către Juriul Programului Sănătate Publica vor face subiectul unui contract de grant între FSM şi ONG.

Vă rugăm să nu ezitaţi să solicitati orice detalii suplimentare, referitoare la acest anunţ, pe care le consideraţi necesare. 

 

 

 

SOLICITAREA DE FINANTARE VA CUPRINDE:

 

I. Informaţii de bază privind organizaţia/instituţia care solicită finanţare

 • Denumirea instituţiei/organizaţiei care solicită finanţare            
 • Adresa poştală şi numărul de telefon  al instituţiei/organizaţiei 
 • Statutul juridic, lista fondatorilor, numele băncii şi contul bancar, codul fiscal, codul TVA
 • Numărul membrilor instituţiei/organizaţiei
 • Numele, adresa şi telefonul directorului de proiect
 • CV-ul directorului de proiect şi al persoanelor-cheie din proiect
 • Consiliul director al organizaţiei
 • Statutul şi certificatul de înregistrare (copii după original)

II Descrierea şi argumentarea proiectului

 1. Titlul proiectului
 2. Perioada propusă pentru desfăşurare (de la/până la)
 3. Descrierea proiectului:
 • Cadru general
 • Rezumatul/Problema
 • Scopurile şi obiectivele proiectului
 • Metodele de implementare 
 • Rezultatele concrete pe care le aşteptaţi de la acest proiect
 • Partenerii implicaţi în acest proiect şi rolul lor
 1. Bugetul proiectului 

 

Succes! 

Cu respect,

Echipa Programului Reducerea Riscurilor