Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Anunț pentru elaborarea studiului „Analiza transparenţei și eficienței reglementărilor pe piața farmaceutică”

Programul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova, anunţă angajarea prin concurs a unui expert/grup de experţi sau a unei organizaţii pentru elaborarea studiului Analiza transparenţei și eficienței reglementărilor pe piața farmaceutică

Obiectivul general al studiului este de a analiza transparența și eficiența implementării politicii de stat în domeniul medicamentului și impactul reglementărilor pe piața farmaceutică asupra accesibilității, siguranței și calității produselor farmaceutice, de a evidenția blocajele şi contradicţiile existente și de a formula recomandări de rigoare în vederea sporirii utilității și accesibilității pentru consumatori.

Cerinţe faţă de aplicant:

Organizațiile cointeresate trebuie să întrunească următoarele criterii:

 • Să fie o entitate juridică înregistrată legal;
 • Experienţă relevantă de cel puțin 5 ani în elaborarea studiilor analitice în domeniile conexe subiectului abordat; 
 • Să dispună de capacități tehnice și resurse umane suficiente pentru a îndeplini cu succes sarcina stabilită, sau capacitățile de a subcontracta consultanții externi locali și/sau internaționali;
 • Abilitatea demonstrată de a gestiona corect și responsabil un contract/subcontract/grant oferit de donator;
 • Participarea în echipă a unui expert străin va constitui un avantaj;
Profilul experților:
 • studii avansate în domeniile medicinii, farmaceuticii, științelor economice, politicelor publice, alte domenii relevante și/sau experiența profesională în aceste domenii; 
 • cunoașterea profundă a reglementării și funcționării pieții farmaceutice în Republica Moldova;
 • experienţă relevantă în elaborarea studiilor analitice în domeniile conexe subiectului abordat;
 • abilităţi profunde de analiză şi sistematizare, scriere a studiilor analitice;
 • abilităţi excelente de auto-organizare;
 • abilităţi bune de comunicare;
 • responsabilitate, creativitate, flexibilitate

Detaliile sunt oferite în termenii de referinţă: Termenii de referință(354Kb) 

Doritorii de a participa la concurs, vor imprima oferta tehnică şi financiară în limba română sau engleză, şi le vor prezenta până la data de 12 iunie 2012, ora 17:00, în plicuri separate, sigilate, cu menţiunea denumirii complete a studiului. Ofertele se vor depune la adresa: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară 32, în atenţia doamnei Elena Vacarciuc. Pentru informaţii suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Olga Crivoliubic, Director, Programul Buna Guvernare, ocrivoliubic@soros.md sau Cornelia Ciofu, Coordonator de Program, cciofu@soros.md.