Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Oportunităţi de finanţare

 • 28 Septembrie 2010
  Expiră pe 01 January 1970
  Fundaţia Soros-Moldova anunţă lansarea Programului "Asigurarea Bunei Guvernări prin Sporirea Participării Publice" care se va desfăşura în perioada 2010 – 2011.Proiectul va fi realizat cu suportul financiar al Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida/Asdi). Grantul în valoare de de 2,5 milioane de dolari SUA oferit Fundaţiei va acoperi importante domenii de interes public, precum:... Detalii
 • 14 Iulie 2010
  Expiră pe 01 January 1970
  Programul Societate Civilă al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă lansarea concursului de selectare a 10 organizatii neguvernamentale, care sa beneficieze de suport financiar pentru dezvoltare organizationala. Aceasta este o iniţiativă din cadrul proiectului „Consolidarea sectorului neguvernamental în Moldova”, finanţat de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida), care are drept scop consolidarea capacităţilor organizaţiilor neguvernamentale.... Detalii
 • 23 Aprilie 2009
  Expiră pe 01 January 1970
  Propunerile de proiect pot viza una sau mai multe arii prioritare din domeniul drepturilor pacienţilor: consimţămînt confidenţialitate acces la informaţie şi acces la ingrijire Propunerea de proiect va include: idea proiectului (scopul şi obiectivele); descrierea implementatorilor proiectului şi grupului ţintă; planul de activităţi al proiectului (calendarul evenimentelor şi locul de desfăşurare); impactul şi rezultatele aşteptate; suma bugetului estimativ (fără a include cheltuielile partenerului).... Detalii
 • 06 Aprilie 2009
  Expiră pe 01 January 1970
  Programul Societate Civila al Fundatiei Soros-Moldova (FSM), cu suportul financiar al Agentiei Suedeze pentru Dezvoltare si Cooperare Internationala si al Fundatiei Soros-Moldova anunta desfasurarea unei noi competitii de granturi pentru proiecte de parteneriat si granturi pentru regiunea transnistreana. Granturi pentru proiecte de parteneriat... Detalii