Soros Foundation Moldova (FSM)

Sănătate publică

Sănătate publică: Reducerea Riscurilor

Iniţiativa Reducerea Riscurilor este implementată în parteneriat cu Iniţiativa Reducerea Riscurilor a Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă.

Viziunea inițiativei: o societate în care orice persoană care nu este capabilă sau nu doreşte să se abţină de la consumul ilicit de droguri poate să ia decizii pozitive pentru a proteja atît sănătatea sa, precum şi sănătatea familiei sale şi a întregii comunităţi.

În anul 2015, va fi oferit suport pentru dezvoltarea politicilor/practicilor durabile care să contribuie benefic la sănătatea şi drepturile persoanelor consumatoare de droguri.

Iniţiativa Reducerea Riscurilor combină un program de granturi şi programe operaţionale (administrate direct de Fundaţie).

Persoane de contact: Liliana Gherman, director program, lgherman@soros.md; Vitalie Slobozian, coordonator program, vslobozian@soros.md