Soros Foundation Moldova (FSM)

Justiție și Drepturile Omului

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Accesul la Justiție, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

 

 

PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

• Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului

• Monitorizarea respectării drepturilor persoanelor reținute și aflate în custodia statului

• Reducerea limitărilor abuzive ale Drepturilor Omului

• Extinderea Accesului la Justiție pentru grupurile vulnerabile

• Promovarea unei Justiții independente și funcționale 

 

Pentru a realiza obiectivele propuse, Departamentul colaborează cu un șir de instituții naționale, în special Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției, Procuratura Generală, Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, Oficiul Avocatul Poporului, dar și cu un număr de organizații neguvernamentale active în domeniul justiției și promovării drepturilor omului, cum ar fi Asociația Națională a Para-juriștilor din Republica Moldova, Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor, Promo LEX, Institutul pentru Politici și Reforme Europene, Institutul de Reforme Penale.

 

Persoana de contact: Victor Munteanu, director de departament – vmunteanu@soros.md