Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.
 

Sănătate publică

 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de granturi de cercetare pentru elaborarea studiilor de politici publice

Fundația Soros-Moldova, anunță un concurs de granturi individuale de cercetare pentru elaborarea documentelor de politici publice. Acest concurs este lansat în cadrul proiectului „Public Policy Fellowship” implementat de Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros Moldova.

Proiectul are drept scop să susțină consolidarea capacităților comunității tinerilor cercetători de a influența procesele de elaborare a politicilor publice dar și de a încuraja cooperarea dintre cercetători, organizațiile societății civile și decidenți, pentru a spori calitatea cercetărilor și a documentelor de politici bazate pe date.

Proiectul are drept obiective de a motiva tinerii cercetătorii să se implice în elaborarea studiilor de politici publice; de a ajuta cercetătorii să-și îmbunătățească cunoștințele și abilitățile practice privind elaborarea cercetărilor, colectare și analiză a datelor, aplicarea metodelor cantitative și calitative în procesul de cercetare, analiza datelor statistice, precum și producerea documentelor de politici publice; de a încuraja cercetătorii să se implice în promovarea propunerilor de politici elaborate prin campanii de advocacy.

În cadrul acestei competiții vor fi susținuți tinerii cercetători capabili să analizeze problemele existente din unghiuri noi și să propună soluții novatoare, să fie dispuși să comunice rezultatele activității lor unui auditoriu larg. Mai presus de toate este important ca cercetătorii să fie dispuși să desfășoare eforturi de advocacy pentru promovarea recomandărilor în vederea influențării politicilor existente, aplicând diverse metode precum dezvoltarea de grupuri de advocacy, coaliții sau parteneriate, campanii media, consultări cu autoritățile relevante, etc.

Cercetătorii selectați vor primi o bursă unică de 2000 USD, oferită în tranșe pentru o perioadă de 9 luni (aprilie-decembrie 2018), perioadă în care cercetătorii selectați vor elabora un studiu de politici, vor participa la instruirile organizate în cadrul proiectului și vor prezenta public rezultatele cercetării. Ca parte a grantului de cercetare, participanții selectați vor beneficia și de o instruire intensivă dedicată colectării și analizei datelor, efectuarea studiilor comparative, elaborare de politici și advocacy, care va avea loc în luna aprilie 2018 la Universitatea Central Europeană, Budapesta, costurile de participare fiind acoperite de Fundația Soros-Moldova și Universitatea Central Europeană.

Cerințe față de candidați:

  1. Concursul este deschis pentru persoane fizice, cetățeni rezidenți ai Republicii Moldova, cu vârsta de până la 35 ani, care dețin studii de masterat, au o cunoaștere avansată a limbii engleze, dispun de abilități demonstrate de cercetare, scriere și utilizare a metodologiilor științifice și sunt interesați în dezvoltarea abilităților de analiză și elaborare de politici și advocacy. Vor fi acceptate doar candidaturi individuale.
  2. Pentru a participa la concurs, candidații trebuie prealabil să identifice o instituție gazdă (ONG / think-tank) a cărei domeniu de activitate și/sau cercetare include domeniul de specialitate a candidatului. Candidații urmează să obțină acordul din partea instituției respective de a le oferi un spațiu de lucru part-time, ghidare în procesul de cercetare dar si susținere în procesul de advocacy, pe durata participării cercetătorului în proiectul „Public Policy Fellowship”.

Cerinţe faţă de studiile de politici ce urmează a fi elaborate:

  • Participanții la concurs pot prezenta propuneri de cercetări de politici în diferite domenii de actualitate pentru Republica Moldova. Va fi acordată prioritate propunerilor de cercetare care abordează probleme de politici la interfața dintre tematica anti-corupție și domeniile: urbanism, energetică, resurse naturale.
  • Volumul unui studiu: 10 000 cuvinte (fără includerea anexelor) + policy brief (circa 3000 cuvinte)
  • Termenul de elaborare a studiilor: aprilie –septembrie 2018.

Dreptul de autor asupra studiilor elaborate aparține în egală măsură autorului şi Fundaţiei Soros-Moldova. Autorul oferă Fundației Soros-Moldova dreptul de a edita şi difuza studiul fără nici un fel de restricții.

Procedura de participare la concurs:

Pentru a participa la concurs, persoanele interesate sunt invitate să prezinte dosarul de participare cu următoarele documente incluse:

  • CV-ul (max. 2 pagini);
  • Lista publicațiilor (care să includă și linkuri de accesare online) (max. 1 pagină);
  • Conceptul cercetării (titlu, descrierea problemei ce urmează a fi cercetată și argumentarea necesității acestei cercetări, metodologia ce va fi aplicată) (max. 5 pagini)
  • Planul de activitate (elaborarea cercetării și activitățile de advocacy),
  • Scrisoare de suport din partea unui ONG care va fi instituția gazdă a bursierului pe perioada participării acestuia în proiect.

Termenul limită de prezentare a dosarului de participare la concurs este 5 martie 2018, ora 16.00. Dosarele expediate după termenul limită vor fi respinse. Vor fi contactate doar persoanele selectate pentru interviu.

Dosarele de participare la concurs vor fi expediate în format electronic în adresa Coordonatorului de Program, Victor Rotari, vrotari@soros.md și foundation@soros.md cu mențiunea „Concurs - Public Policy Fellowship”, (telefon de contact: 022274480).