Soros Foundation Moldova (FSM)

Justiție și Drepturile Omului

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Programul urmăreşte să atingă următoarele scopuri:

  • Un nivel avansat al accesului la justiţie pentru categorii defavorizate ale populaţie şi al abilitării juridice a populaţiei.
  • Un sistem al justiţiei penale capabil să asigure siguranţă şi securitate, inclusiv victimelor infracţiunilor, şi o administrare echitabilă a actului de justiţiei.
  • Organizaţii şi indivizi capabili să monitorizeze permanent situaţia în domeniul drepturilor omului şi să se angajeze efectiv în procesul de elaborare a politicilor pe domeniu.
  • Un nivel avansat al accesului la informaţia cu caracter public, garanţii reale pentru realizarea dreptului la liberă exprimare şi asociere.