Soros Foundation Moldova (FSM)

Justiție și Drepturile Omului

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

În scopul realizării obiectivelor strategice pe care şi le propune, Programul colaborează cu un şir de instituţii naţionale, în special Ministerul Justiţiei, Baroul Avocaţilor din Republica Moldova, Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, Consiliul Superior al Magistraturii, dar şi cu un număr impunător de organizaţii non-guvernamentale active în domeniul justiţiei şi drepturilor omului. Programul de Drept susţine elaborarea unor mecanisme formale şi neformale de responsabilizare judecătorească, se ocupă de monitorizarea asistenţei juridice garantate de stat, contribuie la dezvoltarea capacităţilor ONG-urilor şi activiştilor în domeniul drepturilor omului de monitorizare şi promovare a respectării drepturilor omului în cadrul instituţiilor de drept. De asemenea, Programul de Drept susţine eforturile de advocacy ale sectorului neguvernamental la nivel internaţional, menirea cărora este promovarea drepturilor omului.