Soros Foundation Moldova (FSM)

Justiție și Drepturile Omului

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Activitățile Departamentului Justiție și Drepturile Omului în anul 2017 se înscriu într-un ansamblu unic de acțiuni, care trebuie privite ca elemente constitutive ale unui strategii complexe de 3 ani (2017 – 2020). Deși acestea sunt bine gândite și planificate în avans, ele pot fi supuse unor modificări substanțiale, pentru a răspunde adecvat și rapid schimbărilor de context sociale și politice.

Programul colaborează cu un șir de instituții naționale, în special Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, dar și cu un număr de organizații neguvernamentale active în domeniul justiției și promovării drepturilor omului, cum ar fi Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Juriștii pentru Drepturile Omului, Institutul de Reforme Penale, Misiunea Norvegiană de Experți pentru Supremația Legii în Moldova, Asociația Barourilor Americane Inițiativa pentru Supremația Legii în Moldova, Clinica Juridică Universitară din Bălți ș.a. De asemenea, vom continua colaborarea inițiată în 2016 cu Biroul Asociat de Avocați ”Efrim, Roșca și Asociații” și Biroul Asociat de Avocați ”Țurcan Cazac”.

Persoana de contact: Victor Munteanu, director de departament – vmunteanu@soros.md 

Informația actualizată despre activitățile departamentului, desfășurate în 2017, vor fi publicate pe site-ul www.soros.md. Urmăriți-ne!