Soros Foundation Moldova (FSM)

Sănătate publică

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Prioritățile pentru anul 2016:

  1. Abordarea excluderii și discriminării persoanelor cu disabilități intelectuale și mintale și promovarea alternativelor comunitare
  2. Promovarea drepturilor și demnității persoanelor care se confruntă cu boli amenințătoare de viață, precum și a accesului la îngrijiri paliative
  3. Creșterea participării grupurilor vulnerabile la HIV și promovarea drepturilor acestora

Proiecte din alte surse

Sporirea rolului pacientului şi comunităţii în controlul tuberculozei în Moldova, susținut financiar de Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei

Prevenirea infecției cu HIV în rândul populațiilor cheie afectate, îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV, finanțat din sursele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei

Persoana de contact: Liliana Gherman, director de program, lgherman@soros.md

Informația și noutățile despre activitățile programului desfășurate în anul 2016 vor fi publicate pe site-ul www.soros.md. Urmăriți-ne!