Soros Foundation Moldova (FSM)

Sănătate publică

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

O parte din activitățile pe care ne propunem să le implementăm în anul 2017 constituie iniţiative începute în cadrul strategiei anterioare, iar altele sunt noi.

Inițiative susținute din alte surse:

Persoană de contact: Liliana Gherman, director de departament - lgherman@soros.md

Informația și noutățile despre activitățile programului desfășurate în anul 2017 vor fi publicate pe site-ul www.soros.md. Urmăriți-ne!