Soros Foundation Moldova (FSM)

Sănătate publică

Sănătate publică

Persoanele stigmatizate şi discriminate nu întotdeauna pot beneficia de serviciile de sănătate necesare sau beneficiază de acestea în volum redus. Departamentul Sănătate Publică susţine şi contribuie la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

O parte din activitățile pe care ne propunem să le implementăm în anul 2017 constituie iniţiative începute în cadrul strategiei anterioare, iar altele sunt noi.

Inițiative susținute din terțe părți:

  • Sporirea rolului pacientului şi comunităţii în controlul tuberculozei în Moldova
  • Prevenirea infecției cu HIV în rândul populațiilor cheie afectate, îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV

Persoană de contact: Liliana Gherman, director, Departamentul Sănătate Publică, lgherman@soros.md

Informația și noutățile despre activitățile programului desfășurate în anul 2017 vor fi publicate pe site-ul www.soros.md. Urmăriți-ne!