Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Ambasadoarea Suediei şi Şefa Secţiei pentru Dezvoltare şi Cooperare Sida/Asdi în Moldova au vizitat parajuriştii în timpul instruirii acestora

La 8 Noiembrie 2010 Ingrid Tersman, Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, și Ros-Mari Bålöw, Șefa Secției pentru Dezvoltare și Cooperare Sida/Asdi în Moldova, au efectuat o vizită parajuriștilor care participă la programul de instruire inițială, organizat în cadrul Proiectului ”Asigurarea Bunei Guvernări prin Sporirea Participării Publice”, Componenta ”Abilitarea juridică a comunităților rurale prin intermediul unei rețele de parajuriști comunitari.”

Proiectul este destinat să testeze un sistem diversificat de acordare a asistenţei juridice primare în comunităţile rurale prin intermediul parajuriştilor comunitari, care ar putea ulterior fi utilizat pe scară naţională. Proiectul tinde să contribuie la crearea mecanismelor de abilitare juridică a populaţiei din mediul rural pentru a utiliza legea în protejarea intereselor sale, precum şi pentru a evita escaladarea problemelor cu caracter juridic şi a spori capacitatea de soluţionare a problemelor la nivel de comunitate, cât mai aproape de momentul apariţiei acestora. Proiectul de asemenea tinde să contribuie la buna guvernare a țării prin implicarea membrilor comunităţii în procesul decizional la nivel comunitar.

În cadrul proiectului au fost selectate 31 de persoane din diferite comunități rurale ale țării, pentru a participa la primul Atelier de instruire a parajuriștilor. Instruirea se desfășoară la Stațiunea „Odiseu”, Vadul lui Vodă, și durează 2 săptămâni (1-13 noiembrie 2010). După susținerea cu succes a instruirii inițiale, parajuriștii vor reveni în localitățile rurale din care provin. Parajuiștii vor acorda asistență juridică primară, instrui membrii comunității în domeniul drepturilor omului și vor ajuta membrii comunității să-și soluționeze problemele de interes local. Fiecare parajurist este asigurat cu un „Îndrumar Juridic Elementar pentru Cetățeni” și cu „Ghidul Metodologic al Parajuristului” – manuale elaborate în cadrul Proiectului.

În cadrul vizitei efectuate, Ambasadoarea Suediei, Dna Ingrid Tersman, a menționat că Proiectul este unul inedit și importat atât din punct de vedere al obiectivelor nobile pe care le promovează, cât și după modalitate de implementare, acesta fiind un proiect care permite testarea modelor propuse și utilizarea rezultatelor acestuia pentru elaborarea propunerilor de creare a unui sistem național de parajurițști comunitari. În timpul discuției de o oră cu parajuriștii, oaspeții suedezi au ascultat care sunt cele mai frecvente probleme în comunitățile rurale din Moldova, iar parajuriștii au vorbit despre necesitatea informării și educației populației rurale despre drepturile acesteia, cât și acordarea asistenței juridice primare la nivel de comunitate. Întrebată ce are de câștigat Suedia în rezultatul acestei investiții financiare, Dna Ambasadoare a menționat că Suedia vede în Republica Moldova o țară cu aspirații europene pe care dorește să o ajute. Ambasadoarea de asemenea a menționat importanța susținerii democrației și drepturilor omului în orice stat din vecinătatea Uniunii Europene, inclusiv în Republica Moldova. Spre finalul vizitei, ambele doamne și-au exprimat încrederea în relevanța și succesul Proiect.

Proiectul este implementat de Fundația Soros - Moldova cu suportul financiar al Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internațională (Sida/Asdi). Proiectul este realizat prin efortul conjugat al statului şi al societăţii civile, implicând Fundaţia Soros-Moldova, Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat.