Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Elaborarea unei platforme informaţionale privind fenomenul discriminării în Republica Moldova

În acest sens, Programul Egalitate şi Participare Civică a elaborat două studii sociologice în domeniu. 

"Percepţiile populaţiei din Republica Moldova privind fenomenul discriminării". Studiul constată că la nivel de percepţie, respondenţii consideră că cel mai frecvent sunt discriminate în ţara noastră persoanele cu dizabilităţi mentale şi fizice (respectiv 68% şi 66%), după care urmează persoanele sărace (59%), persoanele HIV pozitive (56%), persoanele în etate (50%), persoanele de orientare homosexuală (49%), romii (48%) şi femeile (32%). Cel mai frecvent, cetăţenii R.Moldova sunt discriminaţi la angajare în câmpul muncii, la locul de muncă, la spital/policlinică, de către autorităţi sau instituţiile de educaţie. Dacă în cazul angajării în câmpul munii şi la locul de muncă, persoanele se simt discriminate din cauza stării de sănătate, orientării sexuale, vârstei sau sexului, în cazul instituţiilor educaţionale şi de sănătate persoanele se simt discriminate din cauza lipsei surselor financiare. În consecinţă, de frica discriminării, fiecare al noulea respondent evită să meargă la policlinică, la poliţie sau la primărie.
 Comunicatul de presă poate fi accesat aici.

"Mediatizarea de către posturile de televiziune din Republica Moldova a grupurilor social-defavorizate"
. Cercetarea a constat în monitorizarea modalităţilor de mediatizare a diferitor grupuri social-vulnerabile din perspectiva respectării drepturilor omului şi prevenirii discriminării, în cadrul a cinci posturi de televiziune - Prime TV, Moldova 1, NIT, ProTV, TV7, în perioada ianuarie - aprilie 2011. Au fost analizate frecvenţa materialelor despre grupurile social-defavorizate, temele şi subiectele asociate cu aceste grupuri, precum şi imaginea şi rolul grupurilor promovate de posturile TV în dependenţă de vârstă, nivel de educaţie, statut ocupaţional şi poziţie socială.
Comunicatul de presă poate fi accesat aici 

Studiile realizate de beneficiarii de granturi:

  1. Ordonanţa de protecţie. Raport de evaluare a implementării prevederilor Legii 45 cu privire la ordonanţa de protecţie în RM în perioada 2008-2011
  2. Suport didactic pentru profesori. Punte către înţelegere, educaţie, toleranţă, acceptare.
  3. Punte către înţelegere, educaţie, toleranţă, acceptare
  4. Comunicare cu şi despre persoanelor cu dizabilităţi intelectuale. Ghid pentru jurnalişti
  5. Raport de anliză a actelor normative şi standardelor tehnice în domeniul accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii
  6. Dreptul la capacitatea juridică al persoanelor cu dizabilităţi. Studiu comparativ al legislaţiei Republicii Moldova şi standardelor internaţionale în domeniu.
  7. Fenomenul discriminării în Moldova: Percepţiile populaţiei. Studiu comparat. 

Deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în limba română:
Cauza THLIMMENOS contra Greciei
Cauza LARKOS contra Cipru