Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Rezultatele concursului de granturi privind prevenirea şi diminuarea fenomenului discriminării în Republica Moldova

Rezultatele preliminare ale concursului de granturi privind prevenirea şi diminuarea fenomenului discriminării în Republica Moldova
Nr. Titulul proiectului Beneficiar Bugetul USD Durata de implementare Statutul Decizia
1. Prevenirea şi diminuarea fenomenului discriminării prin intermediului posturilor TV şi radio locale

Asociaţia Obştească "Asociaţia directorilor posturilor de televiziune şi radio independente din Moldova: Meridian"

Director de proiect: Victor Sofroni

28.850 9 luni Proiectul este aprobat Decizia Senatului din 31 mai 2012
2. Va fi mai bine

Organizaţia Obştească "Centrul de informaţii GENDERDOC - M"

Directoare de proiect: Angela Frolov

27.510 12 luni Proiectul este aprobat Decizia Senatului din 31 mai 2012
3. Asistenţă juridică pentru cazurile de discriminare

Asociaţia Obştească "Centrul de Drept al Avocaţilor"

Director de proiect: Oleg Palii

23.840 10 luni Proiectul este aprobat Decizia Senatului din 31 mai 2012
4. Angajatorii pentru Antidiscriminare

Asociaţia Obştească "Centrul Naţional de Studii şi Informare pentru Problemele Femeii: Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare"

Director de proiect: Alexei Buzu

30.096,50 12 luni Proiectul este aprobat Decizia Senatului din 31 mai 2012
5. Convenţia ONU garant al prevenirii discriminării persoanelor cu dizabilităţi

Asociaţia Obştească "Keystone Human Services International Moldova"

Directoare de proiect: Tatiana Zvatoni-Oprea

29.970 12 luni Proiectul este aprobat Decizia Senatului din 31 mai 2012
6. Includerea socială a copiilor dezavantajaţi prin participare

Asociaţia Obştească "Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova"

Director de proiect: Cezar Gavriliuc

29.400 12 luni Proiectul este aprobat Decizia Senatului din 31 mai 2012
7. Discriminarea este ilegală

Asociaţia Obştească "Telejurnaliştii Independenţi"

Directoare de proiect: Alina Radu-Mazureac

29.690 12 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 12 aprilie 2012
8. ONG-le din Moldova împotriva discriminării

Coaliţia Nediscriminării. Secretariatul: Asociaţia Obştească "Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova"

Directoare de proiect: Ana Furtună

23.252 8 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 12 aprilie 2012
9. Hărţuirea sexuală - parte a fenomenului disciminării pe motiv de gen

Asociaţia Obştească "Asociaţia Femeilor de Carieră Juridică din Republica Moldova"

Directoare de proiect: Veronica Mihailov-Moraru

29.960 12 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 12 aprilie 2012
10. Pentru atitudine tolerantă faţă de persoanele care trăiesc cu HIV

Reprezentanţa din Moldova a Stichting AIDS Foundation East-West

Directoare de proiect: Silvia Munteanu

27.257 8 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 12 aprilie 2012
11. Într-o societate informată nu există discriminare

Asociaţia Obştească "Biaz Gul"

Director de proiect: Alexandru Zavricico

27.630 12 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 12 aprilie 2012
12. Poliţia şi discriminarea utilizatorilor de droguri injectabile

Uniunea pentru Prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor

Directoare de proiect: Ala Iaţco

25.880 12 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 12 aprilie 2012
13. Prevenirea discriminării - un pas spre egalitate şi diversitate

Asociaţia Obştească "Centrul Regional de Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor Neguvernamentale din Moldova: CONTACT mun. Bălţi"

Directoare de proiect: Aliona Plugaru

29.912 12 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 12 aprilie 2012
14. Ambasadorii diversităţii

Asociaţia Obştească "Institutul de Instruire în Dezvoltare MileniuM"

Director de proiect: Vitalie Cîrhana

19.401,92 10 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 12 aprilie 2012
15. Contribuirea la prevenirea şi combaterea fenomenului discriminării în regiunea din Nordul Moldovei

Centrul de Justiţie Comunitară Bălţi

Directoare de proiect: Diana Ciobanu

22.414 9 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 12 aprilie 2012
16. Promovarea toleranţei faţă de copiii social-vulnarabili în şcolile din zonele rurale ale Republicii Moldova

Asociaţia Obştească "Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale IDIS Viitorul"

Directoare de proiect: Carolina Ungureanu

29.980 10 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 12 aprilie 2012
17. Non discriminare în adopţie

Asociaţia Obştească "Filiala din Moldova a Asociaţiei Amici dei Bambini"

Directoare de proiect: Stela Văsluian

29.130 12 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 12 aprilie 2012
18. Stop violenţă, stop discriminare

Asociaţia Obştească a profesorilor şi a părinţilor "CVIS"

Directoare de proiect: Maria Viniş

23.368 12 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 12 aprilie 2012
19. Nediscriminat - deci integrat

Asociaţia Obştească "Centrul de Servicii Sociale pentru Copii şi Familie"

Directoare de proiect: Viorica Matas

27.240 12 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 12 aprilie 2012
20. Dreptul la o copilărie fără nouri

Asociaţia Obştească "Societatea de cultură bulgară: Rodaliubeţ"

Directoare de proiect: Andrei Nicolaev

27.062,50 6 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 12 aprilie 2012
21. Reabilitarea demnităţii femeilor în dificultate socială

Asociaţia Obştească a psihologilor "Tighina"

Directoare de proiect: Ludmila Afteni

22.363 12 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 18 aprilie 2012
22. Metode şi mecanisme de combatere a discriminării faţă de femei

Asociaţia Obştească "Onoarea şi Dreptul Femeii Contemporane"

Directoare de proiect: Olga Patlati

21.920 12 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 18 aprilie 2012
23. De la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse

Asociaţia Obştească "Always Together"

Directoare de proiect: Stela Bucur

20.185,95 11 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 18 aprilie 2012
24. Viitorul fără discriminare

Asociaţia Obştească "Pro Femeia"

Directoare de proiect: Victoria Bernic

23.889 12 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 18 aprilie 2012
25. A doua viaţă la propriu şi la figurat

Asociaţia Obştească "Clubul Femeilor Inspiraţie"

Directoare de proiect: Rodica Buzilă

26.155 12 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 18 aprilie 2012
26. Mesagerii împotriva discriminării

Asociaţia Obştească "Speranţa"

Directoare de proiect: Lilia Rotaru

20.423,50 10 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 18 aprilie 2012
27. Toţi egali

Asociaţia Obştească "Oana"

Directoare de proiect: Adela Manoil

5.692,36 8 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 18 aprilie 2012
28. Nu limita, dar implicăte

Asociaţia Obştească "Societatea Invalizilor din Cimişlia"

Director de proiect: Mihail Motroi

4.870 12 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 18 aprilie 2012
29. Promovarea respectării principiului nediscriminării în privinţa persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova

Asociaţia Obştească "Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova"

Director de proiect: Vanu Jerenghi

30.000 12 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 18 aprilie 2012
30. Nu discriminării în câmpul muncii

Asociaţia Obştească "Dezdna"

Directoare de proiect: Natalia Filarovschi

28.424,80 12 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 18 aprilie 2012
31. Nu izolării, da integrării

Asociaţia Obştească de Susţinere a Copiilor cu Cerinţe Speciale

Directoare de proiect: Antonina Gavajuc

29.694 12 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 18 aprilie 2012
32. Eliminarea factorului discriminării în rândul copiilor cu dizabilităţi

Asociaţia Obştească de Sprijin a Copiilor cu Dizabilităţi "Steaua Călăuză"

Directoare de proiect: Otilia Stirbu

5.739,83 12 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 18 aprilie 2012
33. O lume mai bună pentru toţi

Asociaţia Obştească "Verbina"

Directoare de proiect: Ana Levinte

29.950 12 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 18 aprilie 2012
34. Drepturi egale într-o societate a tuturor

Asociaţia Obştească "Centrul de Susţinere a Şomerilor şi a Persoanelor Defavorizate"

Director de proiect: Dorel Deleu

2.404,90 8 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 18 aprilie 2012
35. De la izolare - la participare deplină a tinerilor cu dizabilităţi

Asociaţia Obştească "Asociaţia persoanelor cu dizabilităţi de intelect: HUMANITAS"

Directoare de proiect: Aurelia Racu

29.970 12 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 18 aprilie 2012
36. Reţeaua liderilor sociali din Republica Moldova

Asociaţia Obştească "Asociaţia raională de educare a adulţilor: Prutul de Sus"

Directoare de proiect: Alina Reşetnicov

29.983 8 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 18 aprilie 2012
37. Sensibilizarea opiniei publice din raionul Anenii Noi privind problema discriminării persoanelor cu dizabilităţi

Asociaţia Obştească "Astra - Anenii Noi"

Director de proiect: Petru Lungu 

21.124,40 12 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 18 aprilie 2012
38. Cunoaşteţi drepturile pentru a preveni discriminarea

Asociaţia Obştească "Centrul de Consultanţă şi Şcolarizare în Agricultură Glodeni"

Directoare de proiect: Raisa Scripnic

29.594 12 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 18 aprilie 2012
39. Acţiunea de cooperare pentru combaterea excluziunii sociale - raionul Sângerei

Asociaţia Obştească "Cutezătorul"

Directoare de proiect: Silvia Ciornii

26.620 6 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 18 aprilie 2012
40. Suntem egali şi ne putem modela viitorul

Asociaţia Obştească "Demosos"

Director de proiect: Sergiu Jelinovschi 

11.724 12 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 18 aprilie 2012
41. Diferiţi, dar împreună la Festivalul Sarmalelor şi al Plăcintelor

Asociaţia Obştească "Centrul de orientare şi promovare europeană Dialog"

Directoare de proiect: Viorica Ignatiuc

6.000 8 luni Proiectul este respins Decizia Juriului din 18 aprilie 2012