Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.
 

Sănătate publică

 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Monitorizarea sistematică a ofertei informaţionale livrate publicului de către mass-media din Moldova

În cadrul acestei direcții, în 2015 vor fi implementate următoarele activități:

  • Elaborarea metodologiei de evaluare obiectivă şi practică a situaţiei din sectorul mass-media din Moldova sub aspectul riscurilor pentru pluralism şi diversitate a informaţiei;
  • Discutarea şi validarea metodologiei în cadrul unui workshop cu participarea purtătorilor de interese principali;
  • Monitorizarea şi evaluarea în baza metodologiei elaborate, a tranziţiei la televiziunea digitală, inclusiv formularea necesităţilor şi a unui plan de acţiuni care ar răspunde riscurilor curente şi potenţiale pentru pluralismul şi diversitatea în mass-media.

Rezultate așteptate:

  • O metodologie de cercetare a pluralismului şi evaluare obiectivă şi practică a situaţiei din sectorul mass-media din Moldova sub aspectul riscurilor pentru pluralism şi diversitate a informaţiei, elaborată în consens cu modelul lansat de Comisia Europeană pentru ţările membre ale UE.
  • Rezultatele şi impactul tranziţiei la televiziunea digitală (iunie 2015) monitorizate şi evaluate sub două aspecte principale: 1. Asigurarea echităţii şi transparenţei; 2. Impactul digitalizării asupra pieţii media sub aspectul independenţei, pluralismului şi diversităţii informaţiei. Raportul de evaluare va urmări să identifice, inclusiv, riscurile pentru pluralismul şi diversitatea media în urma trecerii la televiziunea digitală care vor fi discutate în cadrul unei dezbateri publice largi.
  • Un plan de acţiuni în vederea abordării riscurilor curente şi potenţiale pentru pluralismul şi diversitatea presei pus la dispoziţia factorilor de decizie, altor purtători de interese din domeniu. Planul se va sprijini pe o bază factologică amplă şi relevantă pentru definirea priorităţilor şi acţiunilor în sectorul media în vederea asigurării accesului cetăţenilor la surse şi opinii de informaţie independente şi diverse.