Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Crearea unui cadru propice pentru încurajarea competiţiei profesionale

În cadrul acestei direcții, în 2015 vor fi implementate următoarele activități:

  • Consolidarea unei platforme de deliberări on-line, oferindu-le jurnaliştilor şi cetăţenilor posibilitatea de a monitoriza şi discuta conţinutul mediatic curent, a dezbate pe marginea standardelor de calitate şi a aborda unele aspecte mai largi care ţin de situaţia şi perspectivele pe segmentul mass-media
  • Lansarea, în baza platformei on-line, a primei ediţii a Forumului Media Naţional în Moldova. 

Rezultate așteptate:

  • O platformă de dezbateri on-line (MediaForum) abordând aspectele-cheie ale domeniului (prevederile legislaţiei şi practicile curente privitor la proprietate în mass-media; sistemul de licenţiere în audiovizual; libertatea editorială; independenţa serviciului audiovizual public; cadrul profesional al jurnalistului; relaţiile dintre instituţiile mass-media şi actorii politici şi alte aspecte-cheie ale domeniului)
  • Un instrument transparent şi credibil de auto-reglementare oferit comunităţii jurnaliştilor şi societăţii civile pentru o analiză constantă a conţinuturilor media şi evaluarea nivelului de nepărtinire, responsabilitate, obiectivitate a produselor mediatice. Cele mai bune practici sunt încurajate, cele proaste – supuse criticii.
  • Forumul Media Naţional lansat în baza rezultatelor discuţiilor on-line şi oferă comunităţii jurnalistice posibilitatea abordării şi dezbaterii standardelor de calitate şi problemelor cadrului juridic, instituţiilor de reglementare, auto-reglementării, dreptului de autor, jurnalismului de investigaţie etc.