Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.
 

Sănătate publică

 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Sprijinirea profesionalismului pe segmentul jurnalismului de investigaţie prin crearea unei arhive on-line

 

În cooperare cu ONG-urile din domeniu şi cu instituţiile mass-media, va fi creată o arhivă media on-line care va deveni un instrument în serviciul jurnaliştilor şi a cetăţenilor de căutare digitală, documentare şi analiză a modului în care temele prioritare sunt abordate în mass-media.

În cadrul acestei direcții, în 2015 vor fi implementate următoarele activități:

  • Colectarea datelor şi procesarea lor pentru plasarea în arhiva media;
  • Stabilirea cooperării cu instituţii audiovizuale și coordonarea procesului de completare a bazei de date;
  • Facilitarea accesului jurnaliştilor de investigaţie la bazele de date ale diverselor agenţii de stat şi instituţii naţionale;
  • Evaluarea de către principalii purtători de interese a eficienţei bazei de date lansate în cadrul unei mese rotunde pentru a determina impactul şi ajusta instrumentele de funcţionare a arhivei media.

Rezultate așteptate:

  • Jurnaliştii de investigaţie sprijiniţi profesional prin accesul la arhiva on-line de materiale video, audio şi de presă scrisă produse de instituţiile mass-media din Moldova;
  • Posibilităţi eficiente de documentare atât pentru jurnalişti, cât şi publicul larg/ experţii din domeniu.