Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Rezultatele concursului de granturi privind prevenirea și diminuarea fenomenului discriminării în Republica Moldova

 

Nr. Titlul Proiectului Organizația Bugetul USD Statutul Decizia
1. Cuvântul poate aduce spre crimă Asociația Obștească: Centrul de Informații Genderdoc-M 10.316 Proiectul este aprobat Decizia Juriului PEPC din 17.04.2014
2. Înlocuiţi ruşinea - cu solidaritatea, iar frica - cu suport Asociaţia Obştească: Pas cu Pas regiunea Sud 22.109 Proiectul este aprobat Decizia Juriului PEPC din 17.04.2014
3. Incluziune socială prin mobilizare comunitară Asociaţia Obştească: Asociația Femeilor de Afaceri din mun. Bălți 24.775 Proiectul este aprobat Decizia Juriului PEPC din 17.04.2014
4. Diferențele nu sunt obstacole Asociația Obștească: Centrul de Resurse pentru Tineret „DACIA” 24.943 Proiectul este aprobat Decizia Juriului PEPC din 17.04.2014
5. Apărarea drepturilor cetăţenilor social-vulnerabile supuşi discriminării pe teritoriul UTA Găgăuzia Asociaţia Obştească: Clinica Juridică Comrat 18.462 Proiectul este aprobat Decizia Juriului PEPC din 17.04.2014
6. Pregătirea mentorilor pentru promovarea diversităţii, toleranţei şi şanselor egale Asociația Obștească: Tinerii pentru dreptul la viaţă (TDV) 9.281 Proiectul este respins Decizia Juriului PEPC din 17.04.2014
7. Asigurarea accesului persoanelor în etate la drepturi sociale Asociaţia Obştească: Asociația pentru Caritate şi Asistență Socială ACASA 16.850 Proiectul este respins Decizia Juriului PEPC din 17.04.2014
8. Egalitate Pentru Toți Asociaţia Obştească: Asociatia SMIT 18.703 Proiectul este respins Decizia Juriului PEPC din 17.04.2014
9. Capacitarea Organizației pentru Promovarea și Apărarea Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități Psihosociale pentru implicarea și participarea la procesul combaterii discriminării pe criteriu de dizabilitate Asociaţia Obştească: Organizația pentru Promovarea și Apărarea Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități Psiho-Sociale 24.226 Proiectul este respins Decizia Juriului PEPC din 17.04.2014
10. Şanse egale la angajare pentru tineri cu dizabilităţi Asociaţia Obştească: ”AZI” 24.694 Proiectul este respins Decizia Juriului PEPC din 17.04.2014
11. Haideţi să le dăruim nu peştele, ci undiţa! Asociația Obștească: PRIMA 22.273 Proiectul este respins Decizia Juriului PEPC din 17.04.2014
12. Tinerii cu dizabilităţi – promotori ai drepturilor omului Asociaţia Obştească: Keystone Human Services International Moldova Association 24.973 Proiectul este respins Decizia Juriului PEPC din 17.04.2014
13. Deschidem Calea spre Lumină prin Studii de Calitate Asociaţia Obştească: Societatea Orbilor din Moldova 25.000 Proiectul este respins Decizia Juriului PEPC din 17.04.2014
14. Non Descriminare în Adopție Asociaţia Obştească: Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini 24.520 Proiectul este respins Decizia Juriului PEPC din 17.04.2014
15. Mesagerii împotriva discriminării Asociația Obștească: Speranța 23.246 Proiectul este respins Decizia Juriului PEPC din 17.04.2014
16. Femeia Roma poate reuși Asociația Obștească: Uniunea Tinerilor Romi din Republica Moldova “TĂRNĂ ROM” 19.898 Proiectul este respins Decizia Juriului PEPC din 17.04.2014
17. Observatorul pentru Integrarea Socioprofesională a Romilor Asociația Obștească: Asociaţia pentru Dezvoltare şi Promovare Socio-Economică CATALACTICA 24.679 Proiectul este respins Decizia Juriului PEPC din 17.04.2014
18. Egalitate prin diversitate, dialog intercultural spre nediscriminare Asociaţia Obştească: Centrul de Justiţie Comunitară Cahul 22.766 Proiectul este respins Decizia Juriului PEPC din 17.04.2014
19. Diminuarea discriminării în procesul de învățămînt Asociația Obștească a Metodiștilor în Elaborarea Trainingurilor Aplicate - META 25.400 Proiectul este respins Decizia Juriului PEPC din 17.04.2014