Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Rezultatele concursului de granturi pentru prevenirea și combaterea discriminării

Nr. Organizația solicitantă, localitatea Titlul proiectului Bugetul USD Deciziile juriului din 24.03.2016
1

Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Republica Moldova (Alianța INFONET),

or. Rezina

Abilitate versus Dizabilitate – de la înțelegere spre eliminarea discriminării și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități auditive și de vedere 24,600 Proiectul este aprobat spre finanțare
2

Instituţia Privată Centrul Naţional de Studii şi Informare pentru Problemele Femeii „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD),

or. Chișinău

De la 87 la 100

17,442 Proiectul este aprobat spre finanțare
3 Asociaţia Obştească Centrul Educațional Pro Didactica, or. Chișinău Educație de gen pentru prevenirea și combaterea discriminării 24,600 Proiectul este aprobat spre finanțare
4 Instituţia Privată „Institutul de Politici Publice”, or. Chișinău Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile 24,466 Proiectul este aprobat spre finanțare
5 Instituţia Privată „Clinica Juridică Universitară”, or. Bălți Respectarea drepturilor femeilor cu dizabilități, un prim pas spre preîntâmpinarea discriminării 23,321 Proiectul este recomandat pentru prelucrare
6

Asociaţia Obştească Centrul de Informare „Viitor sănătos”,

or. Tiraspol

Acces există 17,727 Proiectul este recomandat spre prelucrare
7 Asociația Copiilor Surzi din Moldova, or. Chișinău Mesageri Împotriva Discriminării 13,808 Proiectul este respins
8 Asociația pentru Persoane cu Dizabilități de Intelect HUMANITAS, or. Chișinău Valoarea egală pentru persoanele cu dizabilități 23,355 Proiectul este respins
9 Asociația Obștească “ARTENA”, or. Cahul Prin eforturi comune – dobândim accesul 24,537 Proiectul este respins
10 Asociația Obștească HomoDiversus, or. Durlești Diminuarea discriminării și sporirea nivelului de incluziune socială a persoanelor surde și hipoacuzice 12,026 Proiectul este respins
11 Asociația Obștească „Forum”, or. Chișinău Discriminarea femeii – oportunități eșuate în mediul de afaceri 21,912 Proiectul este respins
12 Asociaţia Obştească Clubul Femeilor „INSPIRAŢIE”, s. Oxentea, r. Dubăsari Disperate? NU! Optimiste și perseverente! 15,229 Proiectul este respins
13 Asociația Obștească „AFI”, or. Chișinău Consolidarea capacităților societății civile prin implicarea membrilor Platformei naționale a ONG-urilor active în controlul TB în monitorizarea respectării drepturilor pacientului TB şi nediscriminarea acestora 17,557 Proiectul este respins
14 Asociația Obștească Centrul de Dezvoltare în Sănătate „AFI”, s. Floreni, r. Anenii Noi Lucrător medical și social pentru toți 6,371 Proiectul este respins
15 Asociația Obștească „SOS AUTISM”, or. Chișinău Șanse egale la servicii standardizate, de calitate, pentru copiii cu autism 24,550 Proiectul este respins
16 Asociația Obștească Centrul de Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţii pentru populaţie „Tic-Info”, or. Drochia Promovarea și îmbunătățirea măsurilor antidiscriminare în sistemul educațional 6,773 Proiectul este respins
17 Asociația Obștească „PRIMA”, or Taraclia Diminuarea fenomenului de discriminare în mediul școlar pe principiile de etnie, vulnerabilitate și dizabilitate 24,300 Proiectul este respins
18 Asociaţia Keystone Human Services International Moldova, or. Chișinău Echitatea socială a persoanelor cu dizabilități la nivel comunitar 23,133 Proiectul este respins
19 Asociaţia Obştească „Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului”, or. Chișinău Internalizarea egalității și nediscriminării în practicile organizaționale și instituționale în Republica Moldova 24,600 Proiectul este respins
20 Asociaţia Obştească Asociația jurnaliștilor de limba rusă din Republica Moldova, or. Chișinău Monitorizarea asigurării din partea autorităților publice a accesului la informații cu caracter public în limba rusă 22,310 Proiectul este respins
21

Asociaţia Obştească Institutul de Reforme Penale,

or. Chișinău

Reintegrarea socială a persoanelor eliberate din locurile din detenție (bărbați și femei), prin diminuarea discriminării pe criteriu de statut și origine socială 24,587 Proiectul este respins
22 Societatea de Scleroză Multiplă din Republica Moldova, or. Chișinău Noi priorități pentru persoanele cu scleroză multiplă din Republica Moldova 24,600 Proiectul este respins
23 Asociaţia Obştească Uniunea Tinerilor Romi din Republica Moldova „TĂRNĂ ROM”, or. Chișinău Ești discriminat - Ia Pastila nr. 121 din 25 mai 2012 Legea Egalități Șanselor 16,850 Proiectul este respins
24

Asociaţia Obştească “Asociația Presei Independente”,

or. Chișinău

Și tu poți spune ce crezi! 24,601 Proiectul este respins
25 Asociaţia Obştească Consiliul Național al Tineretului din Moldova, or. Chișinău Servicii prietenoase tinerilor, accesibile și incluzive 23,717.25 Proiectul este respins
26 Asociaţia Obştească Clinica Juridică Comrat, or. Comrat Apărarea drepturilor tineretului din Găgăuzia împotriva discriminării pe piața muncii 14,081 Proiectul este respins
27 Asociaţia Obştească Centrul de Susținere a Businessului ”Includerea Nevăzătorilor în Viața Socială si Economică”, ProAbility, or. Chișinău Leaderism comunitar al serviciilor în domeniul asistenței și protecției sociale, angajării în câmpul muncii și antreprenorialului și dezvoltării afacerilor prestate persoanelor dezavantajate și cu necesități speciale 20,817 Proiectul este respins
28 Asociaţia Obştească Liga Tinerilor în Medicină din Republica Moldova, or. Chișinău Discriminarea în sistemul medical 24,546 Proiectul este respins
29 Asociaţia Obştească Centrul de Investigaţii Jurnalistice din Moldova, or. Chișinău Campanie de informare și sensibilizare „Jurnaliștii pentru șanse egale și diversitate” 22,466 Proiectul este respins
30 Asociaţia Obştească Asociaţia „V.I.P” a Telejurnaliştilor Independenţi din Republica Moldova, or. Chișinău Discriminarea este ilegală 21,304 Proiectul este respins
31 Asociația Obștească “Flacăra Speranței”, or. Chișinău Împreună - Centru social cu destinație multifuncțională 24, 561 Proiectul este respins
32 Asociația Obștească “Alfa Beta”, or. Chișinău O șansă pentru toți 20,414 Proiectul este respins
33 Asociația Obștească Media Vest Europa, or. Chișinău Eliminarea discriminării, promovarea incluziunii și întremarea sănătății elevilor din gimnaziul Telița prin sport 11,922 Proiectul este respins
34 Asociația Obștească „Un viitor luminos”, s. Larga Accesul tuturor producătorilor locali la o piață mai bună 21,400 Proiectul este respins
35 Asociația Obștească „Portal-Vorniceni”, s. Vorniceni, r. Străşeni Tinerii din raionul Strășeni își creează un viitor mai bun 15,619.14 Proiectul este respins
36 Instituția Publică Liceul Teoretic Sculeni, s. Sculeni, r. Ungheni Generația fără discriminare 6,344.97 Proiectul este respins
37 Societatea Persoanelor cu Dizabilități „TAUR”, or. Chișinău Incluziunea persoanelor cu dizabilități în viața social-activă prin instruire 13,414.47 Proiectul este respins
38

Agenția Națională de Dezvoltare Rurală, s. Călimăneşti,

r. Nisporeni

Adaptarea la schimbările climatice adverse prin implementarea tehnicilor de atenuare a efectelor secetei la cultivarea legumelor pe teren protejat   Proiectul este respins