Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Monitorizarea respectării drepturilor persoanelor deținute de poliție

Capacitarea apărătorilor drepturilor omului cu instrumente eficiente de colectare de date și monitorizare este o componentă esențială a respectării drepturilor. Ne propunem să elaborăm un ghid de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor deținute de poliție în izolatoarele de detenție, care va avea scopul de a responsabiliza actorii implicați în reținerea și detenția persoanei în custodia poliției.
 
Instrumentele de monitorizare vor fi puse în aplicare în urma instruirii a 100 de avocați care acordă asistență juridică garantată de stat, reprezentanți ai societății civile și ai Oficiului Avocatului Poporului. Instruirile vor spori capacitățile avocaților și apărătorilor drepturilor omului de a monitoriza și colecta date despre persoanele reținute și aflate în custodia poliției.
 
Oficiul Avocatului Poporului și sistemul de urmărire penală vor beneficia de o nouă sursă de date și informații despre situația persoanelor reținute de poliție, potențialele abuzuri și cazurile de maltratare sau de tortură.