Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Consolidarea unui cadru de funcționare a presei propice pentru un jurnalism independent, responsabil și etic

 Prin implementarea acestui obiectiv urmărim încurajarea competiției profesionale, standardelor de calitate și diseminare a cunoștințelor și practicilor pozitive prin intermediul unui schimb de idei și experiență și având drept țintă jurnalism nepărtinitor, corect, echilibrat și etic.

Totodată, jurnaliștii și cetățenii vor avea posibilitatea să monitorizeze și să discute conținutul mediatic curent, să dezbată pe marginea standardelor de calitate și să abordeze unele aspecte mai largi care țin de situația și perspectivele pe segmentul mass-media.
Activități pentru 2019:
 
  • Susținerea Forumului Național Mass-Media, care să ofere comunității jurnalistice posibilitatea abordării și dezbaterii standardelor de calitate și problemelor cadrului juridic, instituțiilor de reglementare, auto-reglementării, dreptului de autor, jurnalismului de investigație și altor probleme-cheie de funcționare a domeniului. Va fi continuată practica organizării în cadrul forumului a atelierelor și workshop-urilor moderate de jurnaliști și manageri de presă cu notorietate.
  • Vor fi susținute cercetările privind aspectele-cheie de funcționare a mass-media în Moldova.