Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Informarea cetățenilor și asigurarea accesului egal la mass-media

Scopul acestui proiect este informarea cetățenilor privitor la noul sistem electoral, educarea electoratului în vederea participării active la votare, asigurarea pentru concurenții electorali a accesului egal la mass-media.
 
Activități pentru 2019:
  • Instruirea managerilor de presă și a moderatorilor dezbaterilor politice de la instituțiile de presă regională
  • Producerea de emisiuni radio și TV de informare electorală și de articole explicative pentru publicare pe online și în ediții tipărite
  • Sprijinirea televiziunilor regionale în producerea de duplexuri TV pentru explicarea procedurii de vot în condițiile noului sistem electoral, precum și a dezbaterilor politice.