Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.
 

Sănătate publică

 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Lansarea Procedurilor Standard de Operare privind reținerea, escortarea și detenția provizorie în custodia poliției

CÂND, CINE, UNDE și CE trebuie să facă exact angajații Poliției în procesul de reținere a persoanelor bănuite de săvârșirea infracțiunilor, de la oprirea în stradă și până la plasarea în detenție provizorie în custodia poliției – la aceste întrebări răspund noile Proceduri Standard de Operare ale Poliției, elaborate de un grup de lucru mixt alcătuit din reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției al MAI și ai societății civile. Aceste proceduri au fost lansate astăzi, 3 aprilie, în cadrul unui eveniment comun, organizat la sediul IGP.

 

Procedurile Standard de Operare care reglementează reținerea/arestul polițienesc reprezintă o noutate pentru sistemul de justiție penală din Moldova și sunt destinate angajaților subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției care, potrivit dispozițiilor legale, pot dispune reținerea de facto sau de drept a persoanelor bănuite de săvârșirea infracțiunilor.

Ele descriu acțiunile cronologice ale angajaților Poliției în cadrul etapei pre-judiciare a procesului penal și stabilesc acțiunile polițistului pentru a asigura respectarea efectivă a drepturilor persoanei aflate în custodia poliției, precum dreptul de a fi informat despre motivele reținerii, dreptul la apărător, dreptul la interpret și traducător; dreptul de a contacta rudele; dreptul la asistența medicală; dreptul la tăcere etc.

 

Secretarul de stat al Ministerului de Interne al Republicii Moldova, Mihail Beregoi a subliniat că: aceste proceduri reprezintă o inovație necesară pentru sistemul polițienesc din Republica Moldova și a salutat inițiativa de elaborare și implementare a acestora. Procedurile vin să asigure transparența respectării drepturilor omului în procesul de reținere a persoanelor bănuite și sunt atât în avantajul polițistului, cât și a persoanei reținute.

 

 

 

Procedurile oferă soluții pentru un bun management al procesului de escortare la inspectoratul de poliție; la Izolatorul de detenție preventivă; în fața procurorului și/sau a judecătorului de instrucție și propune recomandări cu privire la condițiile de detenție provizorie precum acordarea asistenței medicale înaintea și în timpul plasării în Izolatorul de detenţie provizorie, plimbările zilnice, comunicarea și corespondența, masa, toaleta, dușul, tratamentul decent, asistența diplomatică.

 

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari a mulțumit Departamentului Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova și MAI pentru suportul acordat în elaborarea procedurilor și a menționat că lansarea Procedurilor Standard de Operare privind reținerea, escortarea și detenția provizorie în custodia Poliției va permite angajaților Poliției Naționale să acționeze corect și neîntârziat, din momentul opririi în stradă a presupușilor infractori până la plasarea acestora în detenție provizorie.

 

Pe parcursul anului 2018, Inspectoratul General al Poliției al MAI și Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova vor organiza trei mese rotunde regionale pentru promovarea în raioanele Republicii Moldova a noilor Proceduri Standard de Operare privind reținerea, escortarea și detenția provizorie în custodia Poliției. La fel, se prevede elaborarea unui modul de instruire și desfășurarea seminarelor de instruire interactivă pentru angajații Poliției privind asigurarea respectării drepturilor persoanelor reținute și aflate în custodia poliției în conformitate cu standardele internaționale de drepturile omului și a noilor Proceduri Standard de Operare.

 

 

 

Dreptul la libertate și siguranță personală constituie unul dintre drepturile fundamentale ale omului. Totuși, acest drept nu este unul absolut. Autoritățile statului au dreptul de a priva persoanele de libertate în cazurile și în modul stabilit de lege, cu respectarea strictă a garanțiilor prevăzute de lege.

 

Acest eveniment a fost organizat în baza Acordului de colaborare trilateral și al Planului de acțiuni pentru anul 2018 semnate între Fundația Soros-Moldova, Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției. Obiectivele colaborării prevăd susținerea eforturilor de reformare ale Poliției din Republica Moldova, conform Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru perioada 2016-2020.