Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale ale persoanelor reținute nu trebuie percepute ca un rău necesar și obositor de dragul CEDO, ci ca o parte integrantă a activității operaționale a Poliției din RM

 În perioada 19-21 iunie crt., au avut loc trei mese rotunde regionale în Inspectoratele de Poliție din Chișinău, Cahul și Bălți pentru explicarea și promovarea Procedurilor Standard de Operare (POS) privind reținerea, escortarea și detenția persoanelor în custodia Poliției. Procedurile au fost elaborate cu sprijinul Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova și au fost aprobate pentru implementare prin ordinul IGP la 30 martie 2018.

POS descriu acțiunile cronologice ale angajaților Poliției în cadrul etapei pre-judiciare a procesului penal și stabilesc acțiunile polițistului pentru a asigura respectarea efectivă a drepturilor persoanei aflate în custodia poliției, precum dreptul de a fi informat despre motivele reținerii, dreptul la apărător, dreptul la interpret și traducător; dreptul de a contacta rudele, dreptul la asistența medicală, dreptul la tăcere etc.
Mesele rotunde au fost moderate de către autorii POS și anume Marian TUDOR, consultant din România, comisar în rezervă al Poliției Române, Ruslan OJOG, șef adjunct al Direcției Generale Urmărire Penală a IGP al MAI și Victor Munteanu, director al Departamentului Justiție și Drepturile Omului al Fundației-Soros-Moldova.
Discuțiile în cadrul evenimentelor au fost orientate spre explicarea prevederilor POS și a elementelor de noutate, precum explicarea drepturilor în contact cu poliția într-un limbaj simplu și accesibil și utilizarea Scrisorii de drepturi,  dimensionarea escortei, participarea traducătorului la procesul de escortare și plasare în IDP, acțiunile polițistului în cazul refuzului de hrană declarat de către persoana reținută, asigurarea dreptului la tăcere și de a depune plângeri și petiții etc. Participanții au menționat dificultățile cu care se confruntă în implementarea POS-urilor, cauzate de deficiențele de management instituțional și de ne-ajustarea/actualizarea altor acte și norme interne ale IGP referitoare la instituția reținerii. Polițiștii au avut posibilitate să acorde întrebări autorilor și să facă un schimb de experiență cu colegii lor și să găsească soluții pentru situațiile non-standard cu care se confruntă în activitatea lor cotidiană.
Până la sfârșitul anului 2018, se prevede elaborarea unui modul de instruire și desfășurarea seminarelor pentru angajații Poliției privind asigurarea respectării drepturilor persoanelor reținute și aflate în custodia poliției în conformitate cu standardele internaționale de drepturile omului și a Procedurilor Standard de Operare.
De-a lungul anilor, instituția reținerii contravenționale și penale a fost cea mai ignorată și cea mai puțin reglementată și asigurată cu resurse umane. Cu toate acestea, reținerea este etapa cea mai sensibilă din punct de vedere al interacțiunii individului cu procesul penal sau contravențional. Din momentul în care contactul cu poliția presupune obligația persoanei de a nu pleca, de a urma niște indicații ale polițistului, de a fi escortat pentru a fi plasat în detenţia provizorie a Poliției, intervin niște drepturi și obligații atât ale polițistului, cât și ale persoanei reținute. În mod nejustificat s-a considerat că respectarea acestor drepturi trebuie să se regăsească doar în normele procesual penale și contravenționale. Totuși, aceste norme sunt nefuncționale dacă nu sunt conectate la managementul operaționalul intern al Poliției.
Evenimentele se încadrează în procesul de formare profesională continuă a angajaților Poliției și se desfășoară în cadrul Acordului de colaborare din MAI-IGP-FSM semnat la 3 aprilie 2018.