Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Serviciile sociale pentru copiii din grupurile vulnerabile și persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale: analiza situației actuale și acțiuni pentru sporirea accesului la aceste servicii

Situația curentă privind serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale, precum și copiilor din grupurile vulnerabile a fost prezentată astăzi într-un studiu de analiză elaborat în cadrul proiectului ”Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern”, finanțat de Uniunea Europeană.
Studiul reprezintă o cartografiere a necesităților reale pe care le au grupurile țintă menționate la nivel de fiecare raion, venind cu o serie de recomandări pentru îmbunătățirea serviciilor existente, precum și pentru dezvoltarea unor servicii noi care să corespundă acestor necesități.
 
 
”Sectorul social este unul prioritar în Agenda Delegației Uniunii Europene (DUE) în Republica Moldova, a declarat Marco Gemmer, Șef al Secției Operațiuni din cadrul DUE. Realizarea obiectivelor pe care le avem nu e posibilă fără participarea organizațiilor societății civile, în mod special a celor ce lucrează nemijlocit cu cetățenii. Grație datelor și concluziilor prezentate în studiul de referință, putem cunoaște exact ce schimbări trebuie realizate astfel încât activitățile noastre să aibă un efect pozitiv mai mare.”
Potrivit studiului, atât beneficiarii, cât și potențialii beneficiari de servicii deseori nu au acces la acestea sau au acces limitat, inclusiv în raioanele cu un grad înalt de acoperire cu servicii. Aceasta se întâmplă din diferite considerente: distanța mare de la domiciliu până la prestatorii de servicii disponibile; lipsa transportului în general sau lipsa transportului adaptat, accesibil pentru copiii cu dizabilități; timpul mare de așteptare între cererea și oferta de servicii; birocrație exagerată; numărul limitat de locuri disponibile pentru beneficiari; lipsa de informații privind disponibilitatea serviciilor etc.
”Politicile publice trebuie să fie bazate pe informații factologice care vin de la ”firul ierbii”, a menționat Viorica Dumbrăveanu, Secretar de Stat, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Identificarea necesităților reale ale beneficiarilor finali și finanțarea serviciilor sociale sunt o provocare pentru autoritățile publice locale, care adesea nu dispun de resurse suficiente pentru realizarea acestor obiective. Prin sprijinul oferit din partea donatorilor și implicarea organizațiilor societății civile iau naștere soluții comune spre beneficiul cetățenilor.”
În cadrul proiectului ”Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern”, sunt în proces de dezvoltare 30 de servicii comunitare, proiectate pe baza concluziilor și recomandărilor studiului. Aceste servicii sunt dezvoltate de către organizații ale societății civile din diverse localități ale țării în parteneriat cu autoritățile publice centrale și locale. Parteneriatele au menirea să asigure durabilitate serviciilor după finalizarea finanțării directe de către donatori și să stabilească soluții comune pentru avansarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale, precum și a copiilor din grupuri vulnerabile.
Datele din studiu au fost colectate și prelucrate de către compania sociologică „Centrul de Analiză și Investigații Sociologice CIVIS” în perioada 20 iunie – 10 septembrie 2018.
Studiul este disponibil aici.

Proiectul ”Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” este implementat în perioada 1 februarie 2018 – 31 ianuarie 2021, cu un buget total de 2 117 578 €. Circa 1000 de persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și copii din grupuri vulnerabile vor beneficia de servicii sociale comunitare inovatoare dezvoltate în cadrul proiectului. Totodată, circa 100 de persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale vor fi dezinstituționalizate.