Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Societatea civilă și autoritățile raionului Ungheni dezvoltă serviciul de îngrijire socială pentru persoanele cu dizabilități severe și vârstnici

Ungheni, 24 ianuarie 2020 Persoanele cu dizabilități severe intelectuale, psihosociale și motorii, persoanele fără adăpost, precum și anumite categorii de persoane în etate din raionul Ungheni beneficiază de servicii de bază de menținere a igienei personale.

Serviciul de îngrijire socială este dezvoltat de către Asociația Obștească „Alternative Sociale” în parteneriat cu Consiliul Raional Ungheni, cu suportul financiar al Uniunii Europene și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova. În cadrul proiectului a fost renovat și dotat un spațiu din incinta Centrului de reabilitare și integrare socială a bătrânilor din mun. Ungheni. Spațiul a fost utilat cu echipamente și mobilier: cameră de baie (cabine de duș, toaletă), frizerie, spălătorie de rufe și o cameră de așteptare. De asemenea, a fost procurat un microbuz pentru a asigura transportarea la centru a beneficiarilor din localitățile raionului Ungheni.

Andrei Chiorescu, director de proiect AO,,Alternative Sociale”:

”Proiectul nostru asigură servicii de menținere a igienei pentru persoane cu dizabilități, în etate, cu condiții limitate de trai și auto-îngrijire. De multe ori, oamenii nu au parte de sprijinul familiei, sunt nevoiți să facă față provocărilor vieții în singurătate. În colaborare cu asistenții sociali comunitari, identificăm persoanele eligibile pentru serviciile pe care le prestăm. Este foarte important că avem autovehiculul oferit din fonduri europene fiindcă astfel ajungem în localitățile rurale, acolo unde necesitățile sunt cu adevărat stringente.”

Serviciul de îngrijire socială are capacitatea de a deservi aproximativ 44 de persoane în fiecare lună. Echipa centrului este formată din lucrători sociali, frizer, șofer și asistentul social, responsabil de evidența beneficiarilor din raion. În perioada lunilor august – noiembrie 2019, au fost acordate servicii unui număr de 243 de persoane, dintre care 115 bărbați, 109 femei și 19 copii. Pentru ca persoanele aflate în vizorul centrului să beneficieze de ajutor pe termen lung, este prevăzută integrarea serviciului în serviciile de zi ale Centrului de reabilitare și integrare socială a bătrânilor din municipiul Ungheni.

Tudor Rădeanu, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei, Consiliul raional Ungheni:

”Ne bucurăm că asociația ,,Alternative sociale” și-a asumat responsabilitatea de a implementa în premieră pentru Ungheni un proiect ce asigură accesul la servicii strict necesare de igienă personal pentru persoanele cu dizabilități severe și vârstnicilor din categorii sociale vulnerabile. Apreciem înalt contribuția partenerilor europeni care au susținut ideea și au venit cu o contribuție financiară considerabilă. Consiliul raional Ungheni conștientizează impactul acestei inițiative și își asumă asigurarea durabilității proiectului. Astfel, începând cu acest an, serviciul va funcționa din bugetul raionului Ungheni.”

Valoarea totală a proiectului este de circa 54 300 Euro, dintre care 48 295 Euro constituie contribuția Uniunii Europene și a Fundației Soros-Moldova, iar 115 000 lei au fost oferiți de Consiliul raional Ungheni.

Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău:

”Uniunea Europeană va continua să aloce mijloace financiare pentru crearea și dezvoltarea serviciilor sociale în Republica Moldova. În următorii ani, vom implementa servicii de cantină socială și de reparație, dotare a centrelor pentru copii și bătrâni. Sunt sigur că acest serviciu va fi preluat de către autoritățile publice locale, deoarece este în beneficiul cetățenilor raionului Ungheni.”

Serviciul de îngrijire socială din Ungheni poate fi preluat drept model de bună colaborare dintre societatea civilă și autoritățile publice locale.

Petru Culeac, director executiv, Fundația Soros-Moldova:

”Succesul proiectului se datorează faptului că toți actorii locali sunt motivați să producă o schimbare în bine în raion. Sperăm să vedem și în alte regiuni inițiative care să diminueze excluziunea socială și izolarea persoanelor cu dizabilități severe și vârstnicilor aflați în dificultate.”