Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Fundația Soros-Moldova și Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova au semnat un Acord de Colaborare

Instruiri pentru ofițerii de poliție, lansarea unor studii și publicații ce vor aborda activitatea Poliției, dar și respectarea drepturilor procesuale ale persoanelor reținute sunt printre activitățile prevăzute de noul acord încheiat dintre Fundația Soros-Moldova și Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

Acordul de colaborare a fost semnat la 30 martie 2015, în urma unei întrevederi dintre ministrul Afacerilor Interne, Oleg BALAN și directorul executiv al Fundaţiei Soros-Moldova, Victor URSU.

Colaborarea dintre cele două instituții privește câteva obiective, printre care: susținerea reformării sistemului justiției penale din R. Moldova; elaborarea politicilor instituționale privind sporirea responsabilităţii activității colaboratorilor poliției la etapa urmăririi penale; ralierea practicilor utilizate de către polițiști în cadrul etapei pre-judiciare la standardele internaționale.

Potrivit Acordului, Fundația Soros-Moldova va organiza pe parcursul anului cursuri de instruire pentru ofițerii de urmărire penală. Instruirile vizează integrarea respectării drepturilor persoanei la etapa reținerii în activitatea profesională a ofițerilor de poliție. De asemenea, Fundația Soros-Moldova va lansa câteva rapoarte de analiză asupra reformei MAI și publicații privind prevenirea încălcării drepturilor persoanelor reținute.

Activitățile planificate sunt parte a proiectului Garanții procesuale la etapa urmării penale, implementat de Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova. Proiectul prevede susținerea creării unui cadru legislativ eficient pentru asigurarea respectării drepturilor omului la etapa urmăririi penale, în scopul evitării cazurilor de încălcare a dreptului la libertatea și siguranța persoanei.