Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Fundația Soros-Moldova a semnat un acord de colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției

Susținerea reformării calitative a sistemului justiției penale din Republica Moldova, elaborarea politicilor instituționale referitoare la sporirea responsabilității și transparenței activității poliției la etapa urmăririi penale, precum și ralierea mecanismelor și practicilor utilizate de poliție în cadrul etapei pre-judiciare la standardele și practicile internaționale privind respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului sunt doar câteva dintre obiectivele Acordului de colaborare trilateral semnat dintre Fundația Soros-Moldova, Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției.

Acordul a fost semnat la 25 aprilie 2014, în urma unei întrevederi dintre ministrul Afacerilor Interne, Dorin Recean și șeful Inspectoralui General al Poliției, Ion Bodrug cu delegaţia condusă de Victor Ursu, director executiv al Fundaţiei Soros-Moldova, în cadrul căreia a participat și Ed Lloyd-Cape, profesor de drept penal la Universitatea de Vest din Anglia, Bristol.

Activitățile care vor fi desfășurate în perioada următoare se vor axa în special pe dezvoltarea de politici în domeniul aplicării măsurilor procesual-penale de reținere și arestare preventivă cu consolidarea garanțiilor procesuale ce asigură respectarea drepturilor omului la etapa urmării penale.

În acest context, ministrul Dorin Recean a apreciat comunicarea deschisă şi transparentă cu Fundaţia Soros-Moldova, în vederea bunei desfăşurări a activităţilor ulterioare ce reies din Acord. Totodată, Fundaţia Soros-Moldova a donat Ministerului Afacerilor Interne câteva publicații tematice, printre care și două exemplare din ediția limitată în limba română a cărții Dreptul penal european. O abordare integrativă de Andre Klip, Cartier, 2014.

Părţile s-au arătat disponibile pentru consultare reciprocă şi colaborare constructivă, axată pe evaluarea periodică a activităţilor comune.