Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Banca de Economii: prăbușirea unui gigant

Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare a lansat un studiu care încearcă să descifreze modul în care a fost pusă în pericol activitatea Băncii de Economii.

Declinul din ultimii ani de la BC „Banca de Economii” SA scoate în evidență problema managementului ineficient al proprietății de stat, al deciziilor politice neinspirate și al funcționării dezinteresate a instituțiilor publice, provocând statului pierderi minime cuprinse între 320 – 527 mln. MDL. La baza acestei evoluții au stat următorii factori:

 • decizia politică de preluarea a unei bănci falimentare – InvestPrivatBank, în plină criză financiară;
 • raidurile corporative;
 • acțiunile întârziate și contradictorii ale instituțiilor publice;
 • activitatea de creditare defectuoasă, contrară oricărui principiu de prudență;
 • management deficient;
 • cedarea controlului asupra Băncii de Economii din partea statului.

În vederea eficientizării gestionării activelor deținute de stat, în studiu sunt oferite următoarele recomandări:

 • Parlamentul ar trebui să aibă putere de decizie și în cazul atragerii investițiilor private în companiile publice, unde există riscul ca statul să piardă controlul asupra respectivei companii;
 • Analizarea deciziilor de salvare a instituțiilor financiare din perspectiva impactului asupra concurenței în sector;
 • Asigurarea transparenței maxime a procesului de privatizare și de atragere a investițiilor private în companiile cu capital public, oferirea accesului la toate documentele aferente procesului respectiv;
 • Necesitatea inițierii unor ample investigații a cazurilor de implicare în raidurile corporative a judecătorilor și funcționarilor publici;
 • Elaborarea „Listei Negre” ce ar include numele judecătorilor și funcționarilor publici care au susținut tranzacțiile frauduloase