Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Cum vor fi cheltuiți banii publici în 2014?

Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare a lansat un nou infografic, pe tema Cum vor fi cheltuiți banii publici în 2014?. Acesta descrie modul în care va fi repartizat bugetul țării în anul curent.

Veniturile la bugetul de stat pentru 2014 însumează 25,8 miliarde lei, iar cea mai mare parte a acestora provin din încasările fiscale - 21,8 miliarde lei și granturi externe – 2,5 miliarde lei.

Cheltuielile pentru 2014 se vor ridica la 28,3 miliarde lei. Împrumuturile reprezintă 2.2 miliarde lei, iar deficitul bugetar – 403 milioane lei.

Cele mai importante domenii de finanțare sunt: subvenții agricole – 500 milioane lei, transferuri către autoritățile publice local - 5,9 miliarde lei și infrastructură – 2,1 miliarde lei.

Sectoarele care primesc cei mai mulți bani:

  • Asistență socială – 5,2 miliarde lei
  • Activități și servicii neatribuite altor grupe – 4,5 miliarde lei
  • Învățământ – 3,4 miliarde lei
  • Sănătate – 2,9 miliarde lei
  • Transporturi și drumuri – 2,6 miliarde lei

Sectoarele care primesc cei mai puțini bani sunt legate de gospodăria de exploatare a fondului de locuințe, alte servicii legate de activitatea economică, completarea rezervelor de stat, industria și construcțiile și jurisdicția constituțională.