Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.
 

Sănătate publică

 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Pluralismul mass-media în R. Moldova: oportunitate și realitate

Pluralismul mediatic în Republica Moldova necesită a fi consolidat pentru a corespunde standardelor europene – aceasta este concluzia generală a unui studiu realizat de experţi din ţară şi din România. Studiul a fost elaborat la inițiativa Programului Mass-Media al Fundației Soros-Moldova.

Studiul Pluralismul mass-mediei în Republica Moldova: oportunitate şi realitate reprezintă o premieră absolută atât pentru ţara noastră, cât şi pentru multe state europene.

Autorii studiului îşi întemeiază concluziile după analiza ofertelor informaţionale a 10 televiziuni şi a 30 de portaluri de ştiri - tipuri de media cu cel mai mare impact asupra publicului. Experţii au urmărit gradul pluralismului extern – diversitatea tipurilor de canale şi site-uri, şi gradul pluralismului intern – diversitatea produselor mediatice oferite publicului.

Printre factorii ce afectează pluralismul mediatic autorii studiului remarcă imperfecțiunea cadrului normativ; implementarea defectuoasă a legislației în vigoare; deficiențe în gestionarea instituțiilor mediatice; interes limitat pentru problematica domeniului etc.

Analiza Pluralismul mass-mediei în Republica Moldova: oportunitate şi realitate finalizează cu o Foaie de parcurs ce cuprinde recomandări atât pentru factorii decizionali, cât şi pentru instituţiile mediatice care, fiind implementate, ar contribui, în definitiv, la o informare adecvată a tuturor categoriilor de cetăţeni ai ţării.

Pentru a stimula și a consolida pluralismul mediatic, autorii consideră oportune acțiuni ce-ar asigura: prevenirea apariţiei monopolurilor, poziţiilor dominante și a concentrării proprietăţii pe piaţa mediatică; o concurenţă loială și o protecţie reală a concurenţei pe piașa mediatică și cea a publicităţii comerciale; contracararea invaziei de produse mediatice străine în spațiul informațional autohton; încurajarea producerii conținuturilor informaționale autohtone; independenţa și autonomia autorităţilor centrale de specialitate ce reglementează activitatea domeniului mediatic; independenţa reală a instituţiilor mass-mediei, pentru a le feri de ingerinţele politice și economico-financiare etc.