Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Educația în R. Moldova: competențe pentru pezent și viitor, un nou proiect al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă

Ministerul Educației din Republica Moldova, cu sprijinul Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, a lansat o serie de activități care urmăresc revizuirea și modernizarea curriculumului pentru învățămîntul general, precum și motivarea cadrelor didactice pentru asigurarea unei educații de calitate. Activitățile se înscriu în inițiativele Educația în Republica Moldova: competențe pentru prezent și viitor.

Directorul executiv al Fundației Soros-Moldova, Victor Ursu, a precizat că finanțarea acestui proiect este oferită suplimentar la bugetul anual alocat de George Soros pentru Fundația locală. Inițativele din cadrul proiectului vor fi gestionate de Programul de susținere a învățământului de la Budapesta și Fundațiile pentru o Societate Deschisă. „Pe parcursul anului curent, vom anunța și celelalte componente: pentru sprijinirea școlilor de circumscipție, dotarea școlilor cu calculatoare, precum și susținerea societății civile și APL-urilor în discutarea strategiei de reformă a educației din Republica Moldova”, a spus dl V. Ursu.

Ministrul Educației, Maia Sandu a menționat că sprijinul oferit de George Soros prin intermediul Fundațiilor pentru o Societate Deschisă vizează două domenii strategice ale Ministerului. ”În primul rând, este vorba de revizuirea curriculumului școlar și de perfecționare a competențelor profesionale ale profesorilor și managerilor școlari. De asemenea, vor fi susținute campanii de implicare a tuturor părților interesate ale societății într-un dialog public privind diferite aspecte ale reformei în educație, precum și inițiative de implementare a tehnologiilor informaționale în câteva școli de circumscripție”, a spus ministrul.

În acest sens, în proiectul Strategiei Educația 2020 sunt propuse obiective și acțiuni prioritare care vizează dezvoltarea curriculumului pentru a îmbunătăți relevanța competențelor necesare pentru viață, dezvoltare personală, socială și profesională. Printre acestea se impun competențele digitale, de comunicare eficientă în limba română și cel puțin în două limbi străine moderne, abilități de negociere, lucru în echipă, educația antreprenorială și altele. O altă direcție strategică reflectată în documentele Ministerului este dezvoltarea, sprijinirea și motivarea cadrelor didactice pentru asigurarea unei educații de calitate.

În cadrul proiectului susținut de Fundațiile pentru o Societate Deschisă, procesul de modernizare curriculară va demara prin analiza rezultatelor implementării curriculumului școlar, ediția 2010. Ulterior va fi elaborat un cadru conceptual și un plan de acțiuni pentru modernizarea curriculumului, acesta urmând să fie în concordanță cu obiectivul asigurării unei educații de calitate pentru toți copiii și a relevanței studiilor pentru dezvoltarea personală, socială și profesională a elevilor.

În anul curent, Ministerul Educației va elabora un ghid operațional pentru realizarea procesului de modernizare curriculară și va iniția pregătirea grupurilor de lucru antrenate în proces.

Totodată, proiectul își propune să elaboreze un program național pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. De asemenea, vor fi elaborate standarde profesionale pentru cadrele didactice și manageriale. Va fi acordată asistență tehnică pentru constituirea Inspectoratului Național Școlar și formarea profesională a angajaților acestuia.

Proiectul va fi desfășurat în perioada 2014-2016. Pentru anul curent, valoarea sprijinului financiar va constitui cca 1,3 mln dolari SUA.