Soros Foundation Moldova (FSM)

Justiție și Drepturile Omului

Garanții procesuale la etapa prejudiciară a procesului penal

Programul de Drept acordă asistență actorilor din domeniul justiției penale din Moldova în procesul de adoptare şi instituţionalizare a unor practici de motivare corectă a actelor procedurale referitoare la aplicarea măsurilor procesual-penale de constrângere, inclusiv cele privative de libertate, în conformitate cu standardele internaționale și jurisprudneța CtEDO. Programul urmărește respectarea în practică a garanțiilor procesuale la etapa de urmărire penală.

În anul 2015, vor fi implementate un șir de activități, printre care:

  • Analiza cadrului legal privind cauțiunea, arestul la domiciliu, interdicția de a părăsi țara și alte măsuri de constrângere la etapa urmării penale și efectuarea unei analize de necesități;
  • Organizarea unei vizite de studiu pentru grupul de lucru al proiectului;
  • Prezentarea Raportului analitic în cadrul unui eveniment național;
  • Publicarea cărții traduse în limba română ”Inside Police Custody. An Empirical Account of Suspects’ Rights in Four Jurisdictions. Ed Cape and others, Intersentia. 2014” și distribuirea reprezentanților sistemului de justiție penală și în mediul academic;
  • Acordarea unui grant unei organizații de DO pentru monitorizarea activității poliției și respectarea drepturilor omului la etapa pre-judiciară;
  • Organizarea sesiunilor de instruire interactivă pentru ofițerii de poliție privind respectarea garanțiilor procesuale la etapa reținerii;
  • Publicarea și prezentarea cercetării ştiinţifice cu privire la respectarea drepturilor procesuale ale persoanelor reţinute în Republica Moldova, elaborată în 2014 în cadrul Rețelei Reformatorilor de Asistenţă Juridică (LARN);
  • Organizarea seminarelor de instruire pentru avocați privind asigurarea dreptului la apărare și accesul la asistența juridică la etapa inițială a procesului penal.

Fundația Soros-Moldova și Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova au semnat un Acord de Colaborare