Soros Foundation Moldova (FSM)

Justiție și Drepturile Omului

Reducerea limitărilor abuzive ale Drepturilor Omului

Procesele continue de tranziție către o societate democratică și deschisă comportă riscuri pentru drepturile omului, supunându-le unor limitări și abuzuri nejustificate. La fel de real este riscul conflictelor de drepturi, care necesită a fi tratat cu maximă prudență și profesionalism. Acesta este cazul, spre exemplu, a invocării abuzive a libertății religioase în scopul limitării altor drepturi sau a limitării abuzive a accesului la informația cu caracter public, deghizată în forma îngrijorărilor pentru securitatea națională.

În anul 2015, Programul urmează să implementeze un șir de activități, printre care:

  • Elaborarea și promovarea Raportului privind libertatea religioasă în Republica Moldova, utilizând datele colectate pe parcursul campaniei de monitorizare din perioada octombrie 2014 - aprilie 2015;
  • Organizarea unui training cu tematica prevenirii discursului de ură, destinat reprezentanților autorităților publice, în special membrilor Grupului de lucru pentru modificarea cadrului normativ privind discursul de ură, creat pe lângă Ministerul Justiției.
  • Dezvoltarea capacităților de monitorizare, raportare și advocacy a tinerilor activiști de drepturile omului prin organizarea a trei traininguri specializate;
  • Organizarea unei vizite de advocacy pentru câțiva activiști de drepturile omului în cadrul unuia din mecanismele ONU sau UE de protecție a drepturilor omului;
  • Finalizarea și prezentarea publică a Raportului de evaluare a compatibilității legislației Republicii Moldova cu Principiile Globale privind Dreptul la Informare și Securitatea Națională;
  • Elaborarea și promovarea modificărilor legislative pentru implementarea recomandărilor Raportului de evaluare;
  • Sensibilizarea reprezentanților autorităților publice din domeniu (Cancelaria de Stat, Ministerul Apărării, MAI, Serviciul de Informații și Securitate, Procuratura Generală) cu privire la necesitatea ajustării cadrului legislativ și a practicilor naționale la standardele internaționale în domeniul accesului la informație și a securității naționale