Soros Foundation Moldova (FSM)

Sănătate publică

Reducerea Riscurilor 2015

Iniţiativa Reducerea Riscurilor este implementată în parteneriat cu Iniţiativa Reducerea Riscurilor a Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă.

Viziune: o societate în care orice persoană care nu este capabilă sau nu doreşte să se abţină de la consumul ilicit de droguri poate să ia decizii pozitive pentru a proteja atât sănătatea sa, precum şi sănătatea familiei sale şi a întregii comunităţi.

Implementarea Iniţiativei Reducerea Riscurilor din cadrul Programului Sănătate Publică va contribui la realizarea acestei viziuni.

În anul 2015 va fi oferit suport pentru dezvoltarea politicilor/practicilor durabile care să contribuie în mod benefic la sănătatea şi drepturile persoanelor consumatoare de droguri.

Iniţiativa Reducerea Riscurilor combină un program de granturi şi programe operaţionale (administrate direct de Fundaţie).

Persoane de contact: Liliana Gherman, director program, lgherman@soros.md 
Vitalie Slobozian, coordonator program, vslobozian@soros.md